Ett förbud av motståndsrörelsen har fått ökad aktualitet i Norden

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade i Åbo för en dryg vecka sedan, som man själv uppgav som en protest inför behandlingen av ett förbud av rörelsen i hovrätten. Bild: Vesa Moilanen

Tingsrättens dom i december i fjol var enhällig och tydlig: Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas. När frågan nu behandlas i högre rättsinstans har den, tyvärr, blivit ännu mer aktuell i både Finland och Sverige.

I september 2016 dog en person efter att ha blivit sparkad i samband med en NMR-demonstration vid stationsplatsen i Helsingfors. Det blev den utlösande faktorn för Polisstyrelsen i Finland som började driva rättsprocessen för ett förbud av den nazistiska organisationen.

I sin dom ett och ett halvt år senare gick Birkalands tingsrätt enhälligt på Polisstyrelsens linje. Enligt rätten strider NMR:s mål mot de demokratiska värderingarna, och organisationen driver dem med olagliga medel som gravt strider mot god sed. Den ägnar sig åt förtal och smädelse av folkgrupper och sprider hatpropaganda, enligt domen.

Nordiska motståndsrörelsen var snabb med att meddela att den överklagar domen. Ledaren Antti Niemi sade till Yle att de anser att ett förbud strider mot yttrande- och mötesfriheten. Det är därför hovrätten i Åbo behandlar ärendet från och med tisdag.

Och visst var tingsrättens beslut ytterst ovanligt: Inte sedan 1970-talet har föreningar förbjudits i Finland. Likaså har föreningsfriheten ett starkt skydd i vår grundlag. Ett beslut om ett förbud är därför ingen enkel fråga, och att den behandlas i högre rättsinstans kan därmed vara ytterligare motiverat.

Samtidigt är det skäl att betona att tingsrättens dom på femtio sidor är mycket grundlig. Kärnan kan ses vara skrivningen att NMR:s verksamhet inte skyddas av förenings- och yttrandefriheten då verksamheten "kränker andras grundläggande fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter".

Enligt Skyddspolisens expert, som hördes under rättegången, är Nordiska motståndsrörelsen en exceptionellt radikal revolutionär och militant extremhögerrörelse, som öppet lyfter fram centrala nazistiska element, raslära och antisemitism.

Det finns en klar våldspotential, vilket misshandeln i Helsingfors visade. Våldsdåd av politisk karaktär som mot en Pridetillställning eller författarna bakom en bok om den finländska extremhögern har förekommit.

Det hela ska dessutom ses i en nordisk kontext. Svenska motståndsrörelsen och den finska går i dag under samma namn med tätt samarbete och gemensam ledning. I Sverige har NMR:s mobilisering de senaste åren varit tydlig, och forskaren Tommi Kotonen har till HBL sagt att en liknande utveckling är mycket möjlig också hos oss.

Under politikerveckan Almedalen i juli satte nazisterna till exempel stark prägel, och polisen fick utreda misstänkta misshandelsfall och hets mot folkgrupp. Så sent som förra veckan inleddes i Sundsvall en rättegång mot en nazist som åtalas för förberedelse till mord.

Sverige står inför val och NMR har registrerat sig som parti. På flera håll har organisationen markerat sin närvaro och manifesterat och förutom valarbetet påverkat också det kontinuerliga politiska arbetet – vilket bland annat har skett i Ludvika i Dalarna där NMR har kuppat in sig i kommunfullmäktige. Det här har bland annat Dagens Nyheter och Aftonbladet rapporterat om.

Bollen har flera gånger kastats mellan politiker och polis i fråga om NMR ska beviljas mötestillstånd samt vilka lagrummen är och hur de ska tolkas. Nu utreder den svenska regeringen ändå ett förbud av organisationen. Även i Sverige finns det alltså ett intresse för hur den finska Polisstyrelsens yrkande går vidare.

Landar hovrätten i samma slutsats som tingsrätten – att NMR måste upplösas – är följande steg att se vilken effekten blir. Även om namn och symboler förbjuds finns det en möjlighet att i alla fall en del av nazisterna fortsätter sin verksamhet i någon form. Ett förbud skulle ändå innebära en förstärkt markering och ett verktyg för polisen.

Anna Svartström Reporter

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning