Ett fall av tuberkulos på dagis i Vanda

Ett tuberkulosfall har uppdagats på ett daghem i Vanda. Risken för att sjukdomen bryter ut är ändå liten.

Barn i två olika daghemsgrupper har utsatts för tuberkulossmitt i början av april. Vanda stad skriver i ett pressmeddelande att alla som utsatts för smittan har blivit kartlagda och vårdnadshavarna har kontaktats.

Barnen som utsatts för smittan ska undersökas av infektionsläkare. Vid behov ger man blockerande medicin. En person som bär på tuberkulossmitta kan inte föra smittan vidare om sjukdomen inte har brutit ut.

De som blivit utsatta för smittan har en liten risk att insjukna i själva sjukdomen. Barn i daghemsålder för inte tuberkulossmittan vidare.

För tillfället finns det ingen risk för smitta. Barn och personal kan vistas på daghemmet i vanlig ordning.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39