Ett fall av tuberkulos på dagis i Vanda

Ett tuberkulosfall har uppdagats på ett daghem i Vanda. Risken för att sjukdomen bryter ut är ändå liten.

Barn i två olika daghemsgrupper har utsatts för tuberkulossmitt i början av april. Vanda stad skriver i ett pressmeddelande att alla som utsatts för smittan har blivit kartlagda och vårdnadshavarna har kontaktats.

Barnen som utsatts för smittan ska undersökas av infektionsläkare. Vid behov ger man blockerande medicin. En person som bär på tuberkulossmitta kan inte föra smittan vidare om sjukdomen inte har brutit ut.

De som blivit utsatta för smittan har en liten risk att insjukna i själva sjukdomen. Barn i daghemsålder för inte tuberkulossmittan vidare.

För tillfället finns det ingen risk för smitta. Barn och personal kan vistas på daghemmet i vanlig ordning.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46