Ett fall av coronavirus har bekräftats på svenskspråkigt daghem

Ett fall av coronavirus har uppdagats på ett svenskspråkigt daghem i Helsingfors. Bild: Kristoffer Åberg

Den smittade personen var på daghemmet hela förra veckan. De exponerade har försatts i karantän.

Fall av coronavirus har bekräftats på det svenskspråkiga daghemmet Apollo i Främre Tölö i Helsingfors. Den smittade personen har varit på daghemmet från måndag till fredag förra veckan. Alla personer i samma daghemsgrupp har satts i karantän. Även personal kan ha exponerats för coronaviruset. Daghemmet stängde för sommaren förra fredagen.

Den epidemiologiska enheten vid Helsingfors stad kontaktade oss om fallet under söndagen och vi samarbetar för att de ska kunna utreda och hitta smittkedjor. Det är de som meddelar föräldrar till barn som kan ha exponerats för viruset, säger Niclas Grönholm, direktör för svenska servicehelheten i sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad.

Övriga föräldrar meddelades om coronafallet först på måndagen.

– Vi meddelade om fallet då vi hade fått en helhetsbild över hur situationen påverkar vår verksamhet, säger Grönholm.

En del av barnen, som inte anses ha blivit exponerade för smittan på daghemmet Apollo, kommer att gå på daghemmet Pärlan på Busholmen medan Apollo är stängt för sommaren.

Några andra åtgärder har inte vidtagits efter det nya fallet förutom att de exponerade har meddelats och satts i karantän. De redan existerande åtgärderna kommer att fortsätta i de daghem som har öppet under sommaren.

– Sedan coronaepidemins början i Finland har vi överlag vidtagit försiktighetsåtgärder i alla dagis för att förhindra smittspridningen. Vi har följt THL:s anvisningar, varit noga med hygienen och försökt hålla grupperna åtskilda. Nu under sommaren är det dessutom färre barn i daghemmen, och det finns ett större antal personal per barn som kan se till att försiktighetsåtgärderna följs, säger Grönholm.

Helsingfors stad meddelar föräldrar med barn i småbarnspedagogiken att barnen inte behöver återvända till daghemmen genast efter en utlandsresa under sommaren. Frivillig 14 dagars karantän rekommenderas.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning