Ett diplomatiskt hjältedåd som föll i glömska – om rapporten som avgjorde Ålandsfrågan

Nationernas förbunds råd sammanträder i Genève. En holländsk plansch som av korrekta rumsdetaljer och delegaternas anletsdrag att döma är baserad på fotografier. I profil mitt i bilden framför fönsterposten Finlands delegat Carl Enckell. De stående herrarna är ordförande Kikujiro Ishii och Sveriges Hjalmar Branting, möjligen i ordväxling om Ålandsöarnas läge mellan Sverige och Finland. Ishii tycks hänvisa till rapportörernas betänkande under sin vänstra hand samtidigt som han pekar på Ålandskartan framför sig. Konstnären har tagit sig friheten att låta Sveriges och Finlands arméer gå i ställning på Genèvesjöns stränder. Nu drar de sig dock tillbaka och lämnar moln av damm efter sig. Bild: F Rackwitz/Wikimedia commons-D.A. Daamens

Skulle Åland tillhöra Finland eller Sverige? Borde ålänningarnas vilja att anslutas till Sverige respekteras eller vore det alltför fräckt mot den unga republiken Finland? En inkännande, omsorgsfull och i dag bortglömd diplomatgärning lade grunden för fredlig konfliktlösning 1921.

För hundra år sedan, i juni 1921, avgjordes Ålandsfrågan i Nationernas förbund. Konflikten om öriket mitt mellan Sverige och Finland hade efter första världskriget blivit ett huvudbry för världssamfun...