Ett demokratiskt land borde kunna flytta fram val

Kommunalvalet är inbokat 18 april. De 70-åringar som hinner vaccineras i mars torde hinna få ett relativt gott skydd, medan de som vaccineras i april eventuellt kan ha ett 50 procents skydd, eller lägre, allt beroende på vaccintillgången.

Tack till justitieminister Anna-Maja Henriksson för kommentarerna (HBL Debatt 16.2) till min insändare (HBL Debatt 11.2).

Jag inser att justitieministern inte bestämmer valets tidpunkt på egen hand, samt att lagen lägger tröskeln för en framflyttning högt. Det är bra att Henriksson tagit upp frågan med övriga partiledare. Däremot är det oroväckande att "den enhälliga slutsatsen från mötet var att valet hålls som planerat". Detta bör ju tolkas så att partiledarna anser att situationen inte är särskilt allvarlig, eller möjligen hoppas att det snabbt skall bli en förbättring.

Att ett demokratiskt land inte skulle kunna flytta fram ett val några månader till ett bestämt annat datum under en akut pandemi, utan att förlora sin demokrati, kan jag inte inse!

Justitiekansler Tuomas Pöysti har alldeles nyligen lyft fram frågan om att den "osäkra coronasituationen" gör att frågan om en framflyttning av valet snabbt bör övervägas.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL (4.2) skall, beroende på vaccintillgången, över 70-åringar börja vaccineras i mitten av mars, samt hela befolkningen i maj. Enligt THL erhålls med mRNA-vaccin ungefär "ett 50 procents skydd två veckor efter den första vaccindosen och 90 procents skydd 3-4 veckor efter den första dosen".

Kommunalvalet är inbokat 18 april. De 70-åringar som hinner vaccineras i mars torde hinna få ett relativt gott skydd, medan de som vaccineras i april eventuellt kan ha ett 50 procents skydd, eller lägre, allt beroende på vaccintillgången. Endast de allra äldsta som nu vaccineras torde med säkerhet hinna få full immunitet. Däremot torde det vara helt klart att resten av befolkningen inte hinner få något vaccin innan kommunalvalet. Röstningsfunktionärerna anses inte behöva vaccineras på förhand!

Smittspridningen har något ökat under de senaste 14 dagarna jämfört med de föregående två veckorna, så någon minskning verkar inte tills vidare vara inom synhåll förrän vaccineringarna börjar inverka. Observeras bör även att de mera smittsamma luftburna mutanterna av covid sprids.

I Sverige förbereder man sig för större nerstängningar, en "tredje våg".

Allt ovannämnda sammantaget gör att en framflyttning av valet torde vara nödvändig ifall man vill ha ett ur hälsosynpunkt "säkert val" samt önskar att alla "något äldre" medborgare skall rösta.

En läsare från Lovisa (HBL Debatt 17.2) uttrycker en from förhoppning om försiktighetsarrangemangen i vallokalerna samt säger på fullt allvar att "en framflyttning av valet med några månader förbättrar ingenting". I verkligheten är det nog helt tvärtom, se ovan.

Till slut ett talesätt av Friedrich Schiller. "Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves". Ingen person må känna sig utpekad, men talesättet passar bra in på envishet och tungrodd byråkrati. Jag hoppas att Schiller inte skall bli sannspådd.

Mikael Roberts, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning