Ett decennium med feminism

"De senaste åren kommer med all säkerhet beskrivas som feminismens fjärde våg. Sen bör det kanske tilläggas att hela vågbegreppet kritiseras inom feministisk teori."

Ett av mina favoritradioprogram, De äldres råd, sände sitt sista avsnitt för några veckor sedan och tittade då tillbaka på vad som förändrats under programmets 13-åriga historia. En sak de lyfte upp v...