Ett begrundande finlandssvenskt oratorium

Ett av Kaj-Erik Gustafssons mest omfattande verk uruppfördes nyligen i Helsingfors.

KYRKOMUSIK

Herren är min herde

Meditativt oratorium över Psaltaren 23. Musik: Kaj-Erik Gustafsson; text: Lars Huldén. Kajsa Dahlbäck, sopran; Ylva Gruen, mezzosopran; Niall Chorell, tenor; Robert Näse, baryton; Åsa Gustavsson, flöjt; Sixten Enlund, orgel; Chorus Sanctæ Ceciliæ och kyrkokören EsVoces, dir. Pia Bengts. Johanneskyrkan 10.4.

Organisten och kördirigenten Kaj-Erik Gustafsson (f. 1942) är också en flitig tonsättare av mestadels orgel- och vokalmusik för kyrkliga sammanhang. Ett av Gustafssons mest omfattande verk, oratoriet Herren är min herde för kör, solister, orgel och flöjt, uruppfördes i Johanneskyrkan i söndags.

Gustafsson komponerade oratoriet 2007 men först nu fick tonerna ljuda. Ceciliakören från Helsingfors – som Gustafsson själv ledde på 1960- och 1970-talen – och kyrkokören Esvoces från Esbo hade förenat sina krafter och Pia Bengts dirigerade den svenskspråkiga ensemblen.

Lars Huldéns (f. 1926) text är som en improvisation över teman i psaltarpsalmen 23 ("Herren är min herde, mig skall intet fattas"), som inledningsvis lästes upp. Texten begrundar, utvecklar och kommenterar idéerna om herden och hjorden, ledning och omsorg.

Gustafsson har skapat en luftig musikalisk helhet, där korta interludier med orgel och flöjt varvas med ackompanjerade och oackompanjerade vokala passager. Solostämmorna och flöjtens vackra repliker var rörligare än den mestadels homofona körsatsen.

Den fräscha körsatsen var över huvud taget kompositionens starkaste element. Treklanger fungerade som dess ryggrad, men Gustafsson vet också hur man utvidgar den harmoniska paletten utan att tumma på välklangen.

Såväl kören som den övriga ensemblen gjorde väl ifrån sig. Svenska mezzosopranen Ylva Gruen, som studerar vid Sibelius-Akademin, var en glädjande ny bekantskap, och Niall Chorells tenor klingade underbart.

Det 45 minuter långa verket präglades av en viss lågmäldhet i den bemärkelsen att allt hellre var finkänsligt än pompöst. Den pastorala stämningen – lammets dröm om den gröna ängen – rubbades dock av ett par dramatiska utbrott, till exempel då hjorden krävde att få veta vad döden för med sig.

Mot slutet, i avsnitten Du är inte skapad för din skull och Min Herre är utvecklingsbar, blev textens ton personligare och i den förstnämnda motsatte sig kören solistens synpunkter. Efter en gudomlig intervention avslutades oratoriet i samförstånd med en parafras på psalmen Uti din nåd, o Fader blid.

Anna Pulkkis

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03