Ett år av "nej"?

Det finns en bitter ironi i att årets slut är en explosion av glitter och glupskhet.