Ett antisemitiskt inlägg

Man frågar sig vad det är som gör att det finlandssvenska förefaller ha det svårt att ta emot den israeliska verkligheten.

För små kultursfärer, som till exempel den finlandssvenska, gäller ett bekymmersamt axiom. Det går i korthet ut på att man inte skall kacka i eget bo, som saken elegant brukar uttryckas. Med andra ord skall man inte i onödan torgföra synpunkter där den svenskspråkiga minoriteten, dess ledare och kulturbärande element, ställs i en negativ dager. Och eftersom kretsarna är små och alternativa yrkesbanor vanligen inte existerar håller folk tand för tunga. Till bilden hör också att de som av olika orsaker gör bort sig ändå hålls under armarna och ges nya uppdrag.

Och karavanen går vidare och bara någon enstaka hund skäller.

Ett udda element i denna kontrollerande finlandssvenska informationsförmedling utgör emellertid det sätt som staten Israel behandlas av finlandssvenska medier. Det är nämligen svårt att se att Israel skulle ha någon bäring på den finlandssvenska minoritetens väl och ve. Inte desto mindre får man med ljus och lykta söka efter det slag av nyhetsförmedling om utvecklingen i Israel-Palestina som är rutin i den internationella kvalitetspressen.

Och om någon till äventyrs skulle försöka sig på att kritiskt granska den israeliska regeringens politik så dyker det vips upp logiskt förvirrade röster om att kritik av Israel är detsamma som antisemitism.

Den tanken har förresten många år på nacken. Redan på sextiotalet argumenterade den israeliske utrikesministern Abba Eban så, och när någon frågade om också judar som kritiserar den israeliska regeringen är antisemiter blev svaret att det i det här fallet är fråga om självhatande judar.

Oron hos de självhatande judarna, både inne och utanför Israel, växer sig nu allt större. En av dem är i dag Gideon Levy på den israeliska tidningen Haaretz. Levy skriver att fascismen för första gången i Israels historia utgör en reell fara. Det senaste ledet i utvecklingen är premiärminister Benjamin Netanyahus planer att ersätta försvarsminister Moshe Yaalon med den högerextremistiska Avigdor Lieberman, en person som rekommenderar att Israel bombar Assuandammen och hjälteförklarar den israeliska soldat som nyligen sköt ihjäl en sårad palestinier som väntade på medicinsk vård.

Levy har länge och konsekvent beskrivit hur en statlig israelisk förtrycksmekanism opererar mot palestinierna. Utomstående bör nog vara försedda med mycket starka ideologiska glasögon för att inte se detta. På finlandssvenskt håll är självfallet inte alla tysta. En uppenbart mycket illa berörd Elisabeth Rehn berättade i boken Lillan om sina erfarenheter från en resa till Gaza. Men den försiktiga redogörelsen är kort och utvecklas inte djupare.

Man frågar sig vad det är som gör att det finlandssvenska förefaller ha det svårt att ta emot den israeliska verkligheten. I ärlighetens namn är intresset på finskt håll inte radikalt större. Men där skjuts inte kritiken ner riktigt lika snabbt och intellektuellt haltande som i Svenskfinland.

Geo Stenius journalist

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning