Etla sänker sina tillväxtprognoser – byggbranschen stagnerar

Bild: SPT/Ari Sundberg

Industriproduktens tillväxt kan bli mindre än vad som tidigare uppskattats. Samtidigt stagnerar byggbranschen visar en ny rapport från Etla.

Industriproduktionen ökade under perioden januari-september med 3,6 procent jämfört med 2017 meddelar Näringslivets forskningsinstitut Etla på måndagen.

Ännu i september i år uppskattade man att produktionen i år ökar med 4 procent.

För byggbranschens del förutsåg Etla i september en produktionsökning på 4,1 procent. Antal påbörjade byggprojekt och antal ansökningar för nya byggprojekt har dock minskat.

– I synnerhet bostadsproduktionen kommer att sjunka kraftigt nästa år enligt vår uppskattning, säger forskare Birgitta Bern-Andersson vid Etla i ett pressmeddelande.

– Samtidigt är tillväxten svag även inom mark- och vattenbyggnation. Det tyder på en stagnerande byggbransch.

Även inom detaljhandeln och inom hotell- och restaurangbranschen märks en liten konjunkturnedgång men läget är ändå relativt gott meddelar Etla.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02