Etla-rapport: Flest potentiella succéföretag inom mjukvara

Bild: Mostphotos.com

Det är mjukvarubolagen som dominerar när näringslivets forskningsinstitut Etla försöker identifiera finländska uppstartsföretag med störst potential. Geografiskt är koncentrationen till huvudstadsregionen stark.

Enligt Etla-rapporten Startupit kansantaloudessa (ung. Uppstartsföretagens roll i samhällsekonomin) som utkom på onsdagen, är uppstartsföretagens betydelse för samhällsekonomin obestridlig, om än svår att mäta. Det beror på att effekterna i regel kommer med flera års fördröjning. Att på förhand identifiera framgångsföretagen är enligt rapporten också svårt och därför blir näringspolitiska åtgärder lätt missriktade.

– Tillväxt och framgång föds i en kombination av rätt människor och affärsidéer, heter det i rapporten.

Enligt en snäv definition bör ett uppstartsföretag ha en repeterbar och skalbar affärsmodell. Följer man den definitionen uppstår det enligt Etla-rapporten bara cirka hundra uppstartsföretag per år i Finland. Om man däremot vidgar begreppet räknar Etla med uppemot 5 000 nya finländska uppstartsföretag varje år.

Skalbarhet innebär att man utan att nämnvärt öka sin arbets- och kapitalinsats kan sälja fler och fler exemplar av en och samma produkt. Ett typiskt exempel är ett mobilspel som går att sälja i hur många exemplar som helst, utan att varje nytt exemplar kostar någonting extra att tillverka och distribuera.

Bland de företag som grundades 2016 har Etla identifierat 79 med särskilt hög potential. Hälften av dem fanns i huvudstadsregionen och 80 procent verkar i mjukvarubranschen.

– Att så stor andel är mjukvarubolag beror på att dessa per definition är skalbara, men skalbarhet går att skapa i alla branscher. Att baka pizza är i sig inte skalbart, men att grunda en franchising-pizzakedja kan vara det, säger Petri Rouvinen, medförfattare till rapporten.

Enligt undersökningen finns det ett klart samband mellan framgången hos ett uppstartsföretag och entreprenörens tidigare arbetsplats – den som har jobbat på en högproduktiv arbetsplats tenderar ha större framgång som entreprenör, vilket rapportförfattarna ser som ett tecken på att tidigare kunskap sprids vidare ut i ekonomin.

Också Timo Ahopelto från Lifeline Ventures, som kommenterade Etla-rapporten vid utgivningstillfället, betonade vikten av att bygga upp kunnande över tid, lager på lager. Enligt Ahopelto är det finländska ekosystemet för uppstartsföretag ännu bara är i startgroparna, jämfört med framgångsrika uppstartsmiljöer som Israel och Silicon Valley.

– Det här samlade kunnandet är viktigt men ingenting som går att stressa fram, säger Ahopelto.

Läs också:

"Bra team viktigast för företagets framgång"

De vill få finsk hälsoteknologi att blomstra

Starta eget – "det är bara att våga"

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning