Etla om evenemangsbranschen under corona: Lönsamheten rasade för 70 procent av företagen

Enligt Etla nådde hälften av företagen upp till ett resultat som motsvarar en fjärdedel av resultatet 2019. Bild: Ari Sundberg/SPT

Evenemangsbranschen har upplevt stora förluster till följd av coronaepidemins restriktioner, visar en färsk rapport från Näringslivets forskningsinstitut Etla. Variationen mellan företagen är däremot stor.

Coronapandemin har slagit hårt mot evenemangsbranschen, konstaterar Näringslivets forskningsinstitut Etla i en rapport som publicerades på måndagen.

År 2020 rasade lönsamheten för 70 procent av branschens företag jämfört med året innan.

Enligt undersökningen sjönk omsättningen med 50 procent eller mer i vart fjärde företag.

Endast hälften av företagen nådde upp till ett resultat som motsvarar en fjärdedel av resultatet 2019.

"Det verkar som att branschföretagen inte har klarat av att sänka sina kostnader i proportion till att omsättningen har minskat", säger Jyrki Ali-Yrkkö, forskningschef vid Etla, i ett pressmeddelande.

Ali-Yrkkö säger också att de statliga stöden inte helt har kunnat kompensera för den minskade efterfrågan som coronakrisen medfört.

Etla framhåller ändå att det finns en stor variation mellan resultaten. En tredjedel av branschföretagen höll samma nivå som 2019 och en del ökade till och med sin omsättning något.

Fick kritik

"Förra våren berättade vi att coronaviruset hade slagit hårdast mot inkvarterings- och restaurangbranschen, och vi fick med rätta respons av aktörer inom evenemangs- och kulturbranschen", säger Ali-Yrkkö.

Enligt Ali-Yrkkö fattades då evenemangsbranschens siffror i Etlas beräkningar, eftersom branschens statistik inte är centraliserad.

Undersökningen baserar sig på uppgifter från databasen Vainu och information på företagens egna webbplatser.

Etla har inte heller kunnat analysera de företag som lade ner sin verksamhet förra året. Därför är det sannolikt att coronaepidemins effekter på evenemangsbranschen är ännu större, säger Ali-Yrkkö.

År 2019 stod evenemangsbranschen för 1,2 procent av Finland bnp.

Nästan 10 000 företag är verksamma inom branschen och sysselsätter 15 000-20 000 personer.

Källa: Näringslivets forskningsinstitut Etla

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning