Etla: Invandrarnas företag skapar jobb – men lönenivån är låg

Etla har gjort en statistisk översikt över företag som ägs av invandrare 2007–2016. Bild: Pixabay

Produktiviteten sackar efter övriga företag, men invandrarnas företag skapar många låglönejobb.

Näringslivets forskningsinstitut (Etla) har publicerat en forskningsrapport om företag som ägs av invandrare. Enligt Etlas pressmeddelande skapar invandrarnas företag relativt sett fler jobb än övriga finländska företag, men produktiviteten och lönenivån är lägre.

Etlas forskningschef Mika Maliranta och Statistikcentralens forskningschef Satu Nurme har gjort undersökningen.

I invandrarnas företag var lönerna i 23 procent lägre än i andra företag. Trots att lönerna stiger snabbare än i andra företag ökar ändå lönegapet.

– Det beror på att det hela tiden skapas nya låglönejobb i företag som drivs av invandrare, säger Maliranta i pressmeddelandet.

I rapporten granskades kring 4 000 företag som är grundade av invandrare. Det är kring 4,6 procent av alla företag. I rapporten jämfördes bland annat sysselsättning och produktivitet mellan 2007 och 2016.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning