Etla föreslår en hybridmodell för äldreomsorgen: "Låt äldre komplettera sitt vårdbehov med frivilliga försäkringar"

Enligt Etla skulle också samhället gynnas om finländarna skulle teckna privata vårdförsäkringar för äldreomsorgen. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enligt en utredning som Näringslivets forskningsinstitut, Etla, har gjort borde äldre erbjudas en möjlighet att dryga ut det offentliga omsorgslöftet med frivilliga försäkringar.

Somliga vill ha bättre service och mer valfrihet än vad samhället har råd med. Näringslivets forskningsinstitut, Etla, tycker därför att man ska kunna dryga ut de offentliga tjänsterna och närståendevården med egna besparingar.

I en välfärdsstat har man länge ansett att det är samhällets uppgift att trygga välbefinnandet under ålderdomen. Men Etla presenterar ett alternativ i sin färska rapport. Rapporten är finansierad av Finans Finland (FA).

– Genom att komplettera den offentliga äldreomsorgen med frivilliga försäkringar skulle speciellt många medelinkomsttagare gynnas, säger Etlas forskningsrådgivare, Tarmo Valkonen, i ett pressmeddelande.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning