Etiskt hållbart perspektiv på kost behövs

Att snäva in på animal eller växtbaserad kost som den avgörande frågan, och en fråga för konsumentens samvete och identitet, är inte bara logiskt ohållbart och ytligt, det är även kontraproduktivt för folkhälsa, miljö och djurens rättigheter.

John Sumelius ramar i sin insändare (HBL Debatt 25.2) strukturellt in frågan om matproduktion. Han håller förtjänstfullt lugnet i en debatt som förirrat sig in på allt mer befängda spår. Själv har jag svårt att se en genuin ansats i diskussioner som avgränsar hållbar kost till en fråga om animal mot växtbaserad mat. Huvudspåret i dagens debatt är ofta att bevisa att någondera är ett bättre konsumtionsval. Folk som väljer växtbaserad kost framställs inte sällan som mera ansvarstagande. Att äta animaliska produkter framställs som oupplyst, bakåtsträvande och macho.

Att snäva in på animal eller växtbaserad kost som den avgörande frågan, och en fråga för konsumentens samvete och identitet, är inte bara logiskt ohållbart och ytligt, det är även kontraproduktivt för folkhälsa, miljö och djurens rättigheter.

Forskningen har misslyckats i att begreppsliggöra kost från ett etiskt hållbart större strukturellt perspektiv. Det här för att vi inte har haft forskningsredskap för att omfatta olika aspekter tillsammans som en helhet i antropocenen. Det behövs en helt annan strukturell, etisk och epistemisk förståelse för kost som samhällelig och politisk fråga om vi på riktigt vill fixa klimat, hälsa och hur vi behandlar djur.

Matilda Hellman, docent, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning