Etiken utövas i den värld vi lever i

Religionen däremot har sin målsättning i tillvaron efter döden.

Vad är religion? Johan Lund (31.8) och Gunnar Högnäs (1.9) vill ur litet olika vinklar visa, att religion är något ont både för den enskilde och samhället i stort och skall ersättas med etik. Ingendera minns den ateistiska franska revolutionen som blev ett blodigt skräckvälde där etiken "frihet, jämlikhet och broderskap" blev giljotinens slagord. De nämner inte Lenins och Stalins kommunistiska manifest där religionen förbjöds, eller Hitlers och Maos och Kim Jong Ils ateistiska diktaturer. Alla dessa hade en etisk högtstående ideologi för skapande av ett lyckligt och jämlikt samhälle.

Därmed kan man se, att det inte är religionen eller etiken i sig utan dess missbrukare som är orsaken till våld och nöd. Detta missbruk kallar religionen "synd" och det gäller även våld som utövas i religionens namn.

Min tes är att tro inte kan ersättas med etik. Orsaken är, att etiken utövas i den värld där vi lever. Religionen däremot har sin målsättning i tillvaron efter döden. Religionen förutsätter en odödlig, allsmäktig Gud som vill ge sina troende det "eviga livet" i sin gemenskap. I de kristna trosbekännelserna nämns inte etik eller en förväntan på ett lyckligt demokratiskt jordiskt samhälle. I stället förväntar man sig syndernas förlåtelse, de dödas (köttets) uppståndelse och ett evigt liv i den efter domedagen tillkommande av Gud styrda världen.

Religionen befriar den troende från den rädsla förintelsen kan inge. Om man tror att döden är födelsen till en ny tillvaro förlorar döden sin "udd", och man går lugn över gränsen till det okända.

Peter Elg Vanda

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning