Etiken görs till redskap

Respekten för människovärdet är en grundläggande etisk princip som är giltig oberoende av om den ökar konkurrenskraften eller inte.

Olav S. Melin resonerar i I dag-kolumnen (HBL 8.5) kring etik och ekonomi utifrån intervjun med Henrika Franck om Conscious Capitalism-rörelsen (HBL 27.4). Rörelsen förespråkar en etiskt medveten kapitalism. Melin hänvisar också till Patricia Aburdene som menar att företag som främjar social rättvisa är mera lönsamma än de som inte gör det. Både forskare och företagsledare anser att etik och ekonomi kan förenas skriver Melin, och fortsätter: "Människovärdet är en konkurrensfördel för företag som upptäckt det."

Det är naturligtvis helt möjligt att förena etik och ekonomi i praktiken och det är väl bra om kapitalismen blir etiskt medveten. Men både i Aburdenes och i Melins resonemang görs etiken till ett redskap för ekonomin. De menar att etik är bra för affärerna och människovärdet en konkurrensfördel. Men om rättvisan och människovärdet inte stärker konkurrenskraften – kan vi då strunta i dem? Nej, naturligtvis inte.

Respekten för människovärdet är en grundläggande etisk princip som är giltig oberoende av om den ökar konkurrenskraften eller inte. Om vi motiverar människovärdesprincipen utifrån ekonomiska fördelar riskerar vi att hamna i en situation där vi kan tycka att vi inte behöver respektera människovärdet om det inte är lönsamt.

De som argumenterar för att etik är bra för ekonomin och att etik och ekonomi går att förena kan ha ett gott syfte. Men sättet att argumentera avslöjar ändå att man kanske inte förstått betydelsen av sådana etiska grundvärden som människovärde och rättvisa.

Anneli Sarvimäki Docent, Helsingfors

Svar Jag ger Anneli Sarvimäki rätt i att en precisering av människovärdet som begrepp är motiverat när vi diskuterar etik och ekonomi. Vad menar vi med människovärde och vad är människovärdet värt? Att i sammanhanget hävda att alla människor är lika mycket värda för lätt fel, såsom Sarvimäki påpekar, eftersom människovärdet kan uppfattas som en handelsvara.

I stället ska människovärdet hänföras till ett personligt plan och uppfattas som ett värde som är oskattbart och ovärderligt. Människovärdet innebär att varje människa i sig själv är en skatt är värna och bevara.

Så uppfattat får det också konsekvenser för etiken i business.

Olav S. Melin I dag-kolumnist

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03