Etelä-Saimaa: Gränsbevakarutbildningen hotad

Sparkraven innebär att man inte kan erbjuda nya gränsbevakare jobb, utan de utbildas till arbetslöshet, säger Tuomas Laosma på Gräns- och sjöbevakningsskolan. Bild: Jussi Nukari

Utbildningen av nya gränsbevakare hotar avbrytas för tre års tid om inte Gränsbevakningsmyndigheten får tilläggsanslag, rapporterar tidningen Etelä-Saimaa. Det är sparkraven på 28 miljoner euro som hotar utbildningen.

Om myndigheten inte får mer pengar kan den inte arrangera grundutbildning av gränsbevakare 2017–2019, säger Tuomas Laosma på Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Han säger att problemet inte är utgifterna för utbildningen utan snarare att sparkraven innebär att man inte kan erbjuda jobb till dem som klarat utbildningen. Laosmaa säger att det är bättre att inte utbilda alls än att utbilda till arbetslöshet.

Utbildningen må hotas av nedskärningar, men Laosmaa säger att Gränsbevakningen har behov av snabba nyrekryteringar. Säkerhetssituationen vid gränserna har försämrats, säger Laosmaa, och myndigheten måste vara förberedd på flera asylsökande som vill in till Finland. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03