Estonia sjönk för att rampen slogs upp

Jan Grönstrand skriver (HBL Debatt 11.1): "Vid modellförsök 2008 vid försöksanstalten SSPA sjönk inte modellen utan blev flytande upp och ner. När man tillförde ett hål i botten sjönk den."

Jag vill hänvisa till tidskriften Ny Teknik den 3 april 2008. Under rubriken "Estoniamodellen sjönk som planerat" refereras ett sjunkexperiment med en fyra meter lång modell i en försöksbassäng vilket demonstrerades inför 50 journalister. Claes Källström, forskningschef för forskare från Sverige, Skottland och Nederländerna, förklarar att "Estonia sjönk på grund av att bogvisiret i fören slets upp och bilrampen bakom visiret öppnades så att vatten forsade in på bildäck".

Modellen sjunker på endast åtta minuter med aktern före, men skalan 1:40 gör att förloppet är långsammare för ett stort fartyg.

Något extra hål som skulle krävas för att skeppet ska sjunka finns inte nämnt i Ny Teknik. Anser Grönstrand att denna tidning, hela forskargruppen och 50 journalister även är involverade i konspirationen?

Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning