Estlandssvenskt arkivmaterial återbördas till Estland

Svenska litteratursällskapet (SLS) återbördade på tisdagen kulturhistoriskt värdefullt estlandssvenskt arkivmaterial till det estniska folkkultursarkivet.

I samlingen ingår folkloristiska och språkliga uppteckningar på estniska och svenska, samt kartor som har samlats in i de estniska svenskbygderna 1895–1931.

Det estniska folkkultursarkivet, Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), överförde samlingen till Svenska litteratursällskapet 1932. Materialet återlämnas till Estland som ett led i firandet av Estlands 100-års jubileum.

– Vi är mycket glada över att materialet återvänder till sitt historiska hem, säger chefen Risto Järv på ERA.

Tanken bakom den estniska överlåtelsen av arkivmaterialet 1932 var att göra den estlandssvenska kulturen mer känd med hjälp av SLS. Den deponerade samlingen skulle senare returneras till ERA, men världskrigets utbrott och den sovjetiska ockupationen av Estland kom emellan.

SLS har digitaliserat arkivmaterialet och det finns tillgänglig på sökportalen Finna.

Flera expeditioner till Estland

Svenska litteratursällskapet har också samlat eget arkivmaterial om den estlandssvenska kulturen. Det äldsta estlandssvenska materialet i SLS arkiv insamlades på 1870-talet. Man tog bland annat till vara dialektord, folktraditioner och folkmusik, främst i Nuckö, Ormsö, Rågöarna och Vippal.

Estlands kusttrakter har befolkats av skandinaviska och svenska bosättare åtminstone sedan 1200-talet.

Enligt den estlandssvenska intresseföreningen Svenska Odlingens Vänner finns det cirka 14 000 personer som talar svenska i Estland i dag.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08