Estlands högerpopulister vill diktera politiska agendan

EKRE:s partiordförande Mart Helme vill skrota kulturautonomin för landets minoriteter och återkalla de EU-direktiv som är skadliga för Estlands ekonomi. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Om de senaste partimätningarna håller streck kommer Estlands konservativa folkparti EKRE att bli en maktfaktor att räkna med efter parlamentsvalet på söndag. EKRE:s partiordförande Mart Helme har klart för sig varför hans parti har medvind just nu.

– Folk är trötta på de gamla partierna som inte infriar sina löften. Landsbygden töms på folk och över 100 000 estländare har lämnat landet av ekonomiska orsaker. Ändå talar den politiska eliten hela tiden om hur bra det går för Estland, säger Mart Helme.

Född: 1949.

Familj: Fru och sex barn. Sonen Martin är EKRE:s vice ordförande.

Ordförande för Estlands konservativa folkparti EKRE sedan 2012.

Uppställd i årets parlamentsval i Pärnu valdistrikt.

Tidigare medlem i Estlands folkförbund, Eesti Rahvaliit 2001-2004.

Har tidigare jobbat bland annat som konsult, företagare, politisk rådgivare, forskare och kansler på Estlands utrikesministerium.

I det senaste parlamentsvalet fick EKRE ett väljarstöd på 8,1 procent, vilket gav 7 av totalt 101 mandat i Riigikogu. Den senaste partimätningen utlovar ett väljarstöd på 17 procent, vilket kan lyfta EKRE från småpartiernas skara till det politiska toppskiktet som landets tredje största parti. Inkomstklyftorna är ett återkommande tema i partiets retorik.

– Landet är tudelat. Det finns ett rikt Estland i Tallinn och Tartu och så finns det ett fattigt Estland på landsbygden som tampas med lägre lönenivåer. Många landsmän får inte inkomsterna att räcka till för det allra nödvändigaste samtidigt som prisutvecklingen skenar i väg.

EKRE vill minska på de socioekonomiska skillnaderna bland annat genom att lätta på skattetrycket i glest bebyggda områden och utlokalisera statliga tjänster genom att erbjuda högre lön till de tjänstemän som jobbar i glesbygden. Partiet vill också förplikta den estniska staten att köpa upp jordbruksprodukter från småbrukare i likhet med den modell som tillämpades i 1930-talets Estland.

Bryssel och Kreml i samma vågskål

Enligt Helme är det många väljare som är oroliga över bristen på politisk legitimitet. Han efterlyser direkta presidentval enligt finländska förebilder i stället för det nuvarande systemet där Riigikogu väljer landets president. EKRE vill också införa fler folkomröstningar bland annat om Estlands medlemskap i EU.

Landets språkliga minoriteter får gärna värna om rätten till undervisning på sitt eget språk. Men den estniska staten ska inte betala för det.

– Det mandat som gavs i samband med Estlands inträde i EU måste omprövas. Många estländare jämför i dag diktaten från Bryssel med situationen under den sovjetiska ockupationen då Moskva stod för ordergivningen. Vi har gett upp vår självbestämmanderätt till EU. Det här vill vi ändra på.

Hur ska det gå till?

– Vi måste vara selektiva i hanteringen av EU:s direktiv. Vi behöver inte följa dem alla till punkt och pricka. Vi kunde som en första åtgärd avveckla de EU-direktiv som förkväver vår ekonomi.

En röd tråd i EKRE:s valprogram är vikten av att stärka den estniska nationalstaten på etniska och språkliga grunder. Partiet vill bland annat spola ryskan i landets ryskspråkiga skolor.

– Landets språkliga minoriteter får gärna värna om rätten till kulturautonomi och undervisning på sitt eget språk. Men det ska ske på egen bekostnad. Den estniska staten ska inte betala för det, säger Helme.

EKRE kräver följdriktigt att all undervisning i landets skolor, från småbarnspedagogiken till universiteten ska ske enbart på estniska.

– Vi måste värna om vårt eget språk. Tanken om ett Volksheim har glömts bort. Vi är en liten nation. Därför måste vi bygga en nationalstat som framhäver den estniska kulturen och det estniska språket.

Grundades 2012 då Eestimaa Rahvaliit och Eesti Rahvuslik Liikumine förenades till Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Ett nationalkonservativt, EU-kritiskt och högerpopulistiskt parti.

EKRE fick sju mandat i det senaste parlamentsvalet 2015.

I kommunalvalet 2017 fick EKRE 6,7 procent av rösterna.

Enligt Turu-uuringutes partimätning denna vecka kommer EKRE att få ett väljarstöd på 17 procent i söndagens parlamentsval.

Nej till slaviska invandrare

Trots en skriande brist på arbetskraft i till exempel den estniska byggnadsindustrin vill EKRE stoppa arbetskraftsinvandringen från Ukraina och Vitryssland.

– Införseln av billig arbetskraft från slaviska länder pressar ned lönenivåerna och gör livet surt för de ester som konkurrerar om samma jobb. Ifall vi öppnar gränserna förlorar vi vår nationella särprägel.

I flyktingpolitiken vill EKRE införa en nollkvot och motarbeta EU:s krav på att fördela ansvaret för mottagningen av dem som söker om asyl i Europa. Partiets internationella kontakter begränsar sig till sporadiskt samarbete med likasinnade politiska rörelser och grupperingar.

– I Finland samarbetar vi med Sannfinländarna. Några kontakter med Blå framtid har vi inte. I Sverige har vi haft kontakter med Sverigedemokraterna. Det enda officiella samarbetet har vi upprättat med vårt broderparti i Lettland.

Hur vill ni utveckla Estlands relation med Ryssland?

– Det är klokast att sköta våra Rysslandsrelationer via EU och Nato. Vi estländare har fått lida så mycket av ryska interventioner att vi vill hålla Ryssland på en armlängds avstånd.

Hur tror du det kommer att gå i regeringsförhandlingarna efter valet?

– Vi får väl se. Jag tror att både Centern och Reformpartiet kommer att ompröva sin inställning till oss efter valet. Det är inte ens sagt att våra hårdaste kritiker sitter trygga i sadeln efter söndagens valresultat. Vi kommer att diktera den politiska agendan de kommande fyra åren.

Rättelse: Mart Helme har varit kansler på Estlands utrikesministerium, inte inrikesministeriet.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning