Estlands ”galna” premiärminister

Bild: Pressbild

Huvudlinjen i Mart Laars båda regeringar utgjordes av nyliberalismens centrala programpunkter. Den nyliberala politikens skuggsida, fattigdomen och de ökade klyftorna i samhället, förbigår Laar.

Mart Laars memoarbok handlar framför allt om hans två perioder som Estlands premiärminister (1992–1994 och 1999–2002), som båda slutade med regeringens avgång i förtid. Laar deltog i politiken r...