Estlands ekonomi bland EU:s bästa

Ingen fest. Någon stor konsumtionsfest bland sina landsmän känner åtminstone inte Susanne som säljer estnisk design i centrala Tallinn av. Enligt statistiken ökade ändå den privata konsumtionen i Estland rejält i fjol. Bild: Evy Nickström

Allt medan prognoserna för hur den finländska ekonomin utvecklas har skrivits ner gång på gång har Estland hela 2010-talet haft en stadig tillväxt. Det trots att esterna tydligt känner av recessionen i Finland.

EU-kommissionen hittar inte mycket att kritisera då det gäller hur esterna skött sin ekonomi. I sin översikt över den ekonomiska utvecklingen i fjol konstaterar kommissionen att ekonomin i Estland lidit av att efterfrågan på andra håll inom unionen varit svag, men konstaterar samtidigt att den privata konsumtionen har fått stöd av löneförhöjningar.

– När ekonomin växer och lönerna höjs så förbättras också levnadsstandarden, speciellt för dem som har en god utbildning och dem som har ett bra jobb, säger Michel Nestor, ekonom på SEB i Tallinn.

Enligt EU-kommissionen prognos kommer ändå konsumtionen framöver att dämpas då lönerna inte längre ökar lika snabbt de kommande åren.

I fjol ökade esternas disponibla inkomster både tack vare löneförhöjningarna och sänkta skatter. Hushållen drog dessutom nytta av deflationen.

Den privata konsumtionen har ökat till följd av löneförhöjningarna, men många ester satsar på dyrare varor som bostäder, bilar eller elektronik. Någon konsumtionsfest har åtminstone inte Susanne som säljer estniskt mode i en pop-up affär i köpcentret Viru märkt.

– Visst säljer vi några dräkter varje dag, våra kunder består både av turister och infödda ester. Men inte tycker jag det verkar som om folk skulle ha speciellt mycket pengar, säger hon.

Pop-up affären är ett sätt att försöka göra unga estniska designers kända, förklarar Susanne.

Åldrande befolkning

Lönerna och arbetarkraftskostnaderna har ökat då de estniska företagen tävlar om kompetent arbetskraft, konstaterar Nestor. Han påpekar att lönenivån i Estland trots det ligger betydligt under nivån i Finland, men däremot betydligt högre än nivån till exempel i Litauen.

– Det är inte bara det att företagen tävlar om att hitta de bästa arbetstagarna, den åldrande befolkningen och den krympande arbetskraftsreserven är vår största utmaning just nu, säger Nestor.

En annan utmaning är de krympande investeringarna, både inhemska industriinvesteringar och utländska investeringar. Nestor säger att den bästa tiden för till exempel nordiska företag att investera i de baltiska länderna nu börjar vara förbi.

– Vi kommer att växa långsammare de kommande åren. Vårt bnp närmar sig hela tiden medeltalet i EU, men ju närmare vi kommer, desto svårare blir det att ta nästa steg, påpekar han.

Viktig export

Med en arbetslöshet runt 6 procent har Estland mer eller mindre full sysselsättning. En del av de många ester som jobbat i Finland har också återvänt hem när den finska ekonomin backat.

Estland är en öppen ekonomi där hela fyra femtedelar av bnp är avhängigt av exporten.

Därför har problemen i Finlands ekonomi har också avspeglats i den estniska exporten. Finland och Sverige är de två länder Estland exporterar mest till. Exporten till Sverige har minskat på grund av ett enskilt elektronikföretag som drog ner sin produktion i Estland i fjol. Utan den produktionsminskningen hade Estland klarat av att öka sin export också i fjol, nu minskade den i stället lite. Den estniska andelen av Finlands krympande export ökade ändå något.

Ingen fest. Någon stor konsumtionsfest bland sina landsmän känner åtminstone inte Susanne som säljer estnisk design i centrala Tallinn av. Enligt statistiken ökade ändå den privata konsumtionen i Estland rejält i fjol. Bild: Julius Uusikylä

Ryssland ekonomiska problem syns också i exportsiffrorna. Däremot har EU:s sanktioner mot Ryssland och de ryska motsanktionerna haft mycket liten inverkan på Estlands ekonomi, omtalar Nestor.

– En stor del av exporten till Ryssland har bestått av varor som bara passerar via Estland. Det innebär att transportsektorn hör till dem som drabbats hårt. Ryssland skulle utgöra en jättemarknad för konsumtionsvaror precis vid vår gräns och det är lite synd att vi inte kan utnyttja den.

Få traditioner

Men trots att små moln nu samlas på himlen då det gäller Estlands ekonomi så har landet klarat sig genom de senaste åren som varit svåra i de flesta EU-länder relativt bra. Det var bara i fjol tillväxten var något under EU:s medeltal.

– Vi är ett litet land med en öppen ekonomi, vi har inte heller långa traditioner på arbetsmarknaden som gör det svårt för oss att genomföra reformer. När folk i andra länder marscherat ut på gatorna för att protestera mot nedskärningar har man i Estland visserligen tyckt illa om dem, men förstått att de är nödvändiga, säger SEB:s ekonom.

Beskattningen är en annan faktor som ofta använts som förklaring till att Estlands ekonomi klarat sig och till att landet lockat utländska investeringar. Plattskatten, det vill säga att alla betalar lika mycket i skatt oberoende av inkomst, och det att företagen inte alls beskattas för den del av vinsten som lämnas kvar i bolaget är exempel som ofta lyfts fram. Enligt EU-kommissionen är beskattningen tillväxtvänlig.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning