Estland solar sig i EU-glans

Bild: Lehtikuva/Linda Manner

EU leds i år av två av de minsta medlemsstaterna. Malta har varit ordförande under årets första sex månader och nu tar Estland över det roterande ordförandeskapet.

Då Estland från 1 juli blir ny EU-ordförande sker det egentligen ett halvt år tidigare än planerat på grund av brexit. Ursprungligen var det meningen att Storbritannien nu skulle ha blivit ordförandeland.

Det är första gången esterna greppar EU-klubban och det innebär att esterna i dag är extra stolta. Vi minns hur stort det första EU-ordförandeskapet var för Finland 1999. Under de följande månaderna kommer Estland att höras och synas mer än någonsin i europeisk politik och i EU-sammanhang.

Under veckoslutet kan det ändå vara den stora sångfesten i Tallinn med 40 000 unga sångare och dansare som dominerar. Estland blev självständigt 1991 efter den "sjungande revolutionen" och självständigheten följdes upp av EU-medlemskap 13 år senare.

Estlands president Kersti Kaljulaid konstaterade i torsdags att hon ser EU-ordförandeskapet som en sorts återbetalning till EU för all den hjälp esterna fick under sina första år efter Sovjetunionens fall och under åren som EU-medlem. På ett kvarts sekel har Estland förvandlats från en sovjetrepublik till en modern, välmående europeisk stat.

Det här vill Estland föra fram under sitt ordförandehalvår och samtidigt så effektivt som möjligt tvätta bort den stämpel av tidigare östeuropeiskt land som envist kanske finns kvar på sina håll i tidigare Västeuropa.

Det övergripande målet för Estland som ordförande är "ett enat och balanserat EU".

Digital utveckling och en digital inre marknad är ett av prioritetsområdena för Estlands EU-ordförandeskap. Esterna har nått längre än de flesta andra länder speciellt i fråga om användningen av elektronik inom offentlig service och förvaltning. Nästa år öppnar Estland till exempel världens första e-ambassad i Luxemburg.

Nu vill man dela med sig och sprida kunskap om och erfarenhet av ett långt hunnet digitalt samhälle. Fokus kommer också att ligga på digital säkerhet.

Övriga prioriteringar är en öppen och innovativ europeisk ekonomi, ett inkluderande och hållbart Europa och ett tryggt och säkert Europa. Också i det sistnämnda betonas de digitala möjligheterna. Esterna vill förbättra samarbetet och nyttjandet av nytänkande informationssystem.

Brexitförhandlingarna kommer att pågå parallellt med allt annat inom EU och det hoppas esterna att inte ska bromsa andra projekt.

Utöver det program som Estland har gjort upp för sitt ordförandeskap kommer många pågående processer att kräva sitt, för att inte tala om överraskande händelser som kan skapa problem och kriser. I de situationerna ställs ett ordförandeland verkligen på prov och det gäller att diplomatiskt kunna sammanjämka olika synpunkter.

Tiden som EU-ordförande kommer Estland antagligen också att utnyttja fullt ut som en marknadsföringskampanj av det egna landet. Att "leda" en union med över 500 miljoner människor är en unik möjlighet för ett land med knappt 1,4 miljoner invånare. Det ger en möjlighet att stå i rampljuset, vara med och påverka och driva frågor som upplevs som viktiga.

Estland organiserar under ett halvt år över 2 000 möten i Bryssel och står värd för 230 olika tillställningar i Estland. Det ger också de estniska toppolitikerna ovärderliga möjligheter att skapa kontakter och bygga nätverk med tanke på framtiden. Till nytta både för Estland och för dem själva.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning