Estland planerar sitt första kärnkraftverk

Vattenfalls Torbjörn Wahlborg och Fermi Energias Kalev Kallemets slöt i november ett avtal om att samarbeta kring små modulära reaktorer. Bild: Vattenfall

Går allt som Kalev Kallemets tänkt sig så har Estland sitt första kärnkraftverk om tio år. Fortum och svenska Vattenfall är med på ett hörn i planeringen.

Utsläppen av koldioxid måste ner. Kolkraften måste bort, liksom naturgasen på lite längre sikt. Estland kan inte fortsätta att bränna oljeskiffer i sin energiproduktion. Det är bakgrunden till Kalev K...