Esperi har inte gjort anspråk på avdrag

Enligt uppgifter i tidningspressen har Esperi Care inte gjort anspråk på avdrag i beskattningen för de räntor på 15 procent som har erlagts till moderbolaget.

Lars Christer Johans (HBL Debatt 7.2) och Wendla Paile (HBL Debatt 11.2) bibringar i sina insändare läsarna den felaktiga uppfattningen att skattemyndigheterna godkänner vilka räntesatser som helst gällande lån inom utländska koncerner. Så är inte fallet. Jag uppmanar skribenterna att stifta bekantskap med näringsskattelagens bestämmelser (paragraf 18). Enligt uppgifter i tidningspressen har Esperi Care inte gjort anspråk på avdrag i beskattningen för de räntor på 15 procent som har erlagts till moderbolaget. Ovannämnda debattinlägg kan därför anses helt skjuta över målet.

Bengt Nyholm pensionerad skatteexpert, Borgå

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning