Esperi Care polisanmält – Attendo städar upp sitt rykte

Esperi Care riskerar brottsanmälan för bland annat dödsvållande och bedrägeri. Bild: SPT/Jennifer Granqvist

Flera möjliga brottrubriceringar för Esperi Care medan Tehy beskyller Attendo för att måla över skavanker.

Polisen har ännu inte slagit fast om det kommer att bli en förundersökning av de anmälningar som gjorts om vårdföretaget Esperi Care.

Åtminstone två olika begäran om utredning har lämnats in till polisen om företaget. Den ena begäran har enligt Yle lämnats in av den pensionerade polisen Kari Pajarinen. Begäran gäller Esperi Cares servicehem i Kristinestad.

– Jag har följt fallen om de fruktansvärda sakerna rörande äldreomsorgen. Det har kommit fram saker som jag anser fyller brottskriterier, säger Pajarinen till Yle.

I utredningsbegäran ska polisen ta ställning till om Esperi Care gjort sig skyldiga till bland annat misshandel och dödsvållande. En annan brottsrubricering som nämns är bedrägeri.

Riksåklagare Raija Toiviainen säger i en intervju till Yle att hon är bestört över det som kommer fram i äldreomsorgsskandalen.

– Polisen har inlett sitt eget utredningsarbete. Om det framkommer saker som pekar på brott, kommer vi naturligtvis att samarbeta tätt med polisen.

Tehy: Attendo städar upp sina enheter

I ett pressmeddelande skriver vårdfacket Tehy att man från ledande håll inom vårdföretaget Attendo skickat ut checklistor till serviceboendens föreståndare. Bland annat ska man ha gett order om att personalresurserna måste motsvara tillstånden.

Tidigare har Attendo däremot gett direktiv om att det inte får finnas för mycket personal i förhållande till mängden kunder, meddelar Tehy.

– Man försöker nu stävja mediatumultet med att sätta föreståndarna i skottlinjen med saker de inte har kunnat påverka trots idoga försök, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Attendo ska också ha avslutat en föreståndares arbetsavtal på tvivelaktiga grunder. Regionförvaltningsverket gjorde en kontroll på ifrågavarande servicehem den 5 februari. Man hittade brister som Attendo beskyller föreståndaren för.

Föreståndaren beskylls bland annat för att ha riskerat patientsäkerheten och svartmålat Attendos rykte. Attendos regionledning ska i sin tur ha gett direktiv om att personalresurserna måste minskas för att utgifterna inte ska växa.

– Servicehemmets föreståndare har föreslagit att en utbildad vårdare ska tas in via en rekryteringsfirma, men enligt ledningen är det förbjudet på grund av höga kostnader. Föreståndaren har inte fått lov att anställa personal trots att hen har bett om det, säger Rytkönen.

Attendo har inte haft några ansvariga skötare på sina hem sedan 2017. Enligt Tehy kunde problemen på den uppsagda föreståndarens servicehem kunnat undvikas om där funnits en ansvarig skötare.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning