Esperi Care lovar att anställa hundratals nya vårdare

Esperi Care lovar bättring. Bolaget har planer på att öka sin personal med hundratals nyanställningar. Bild: SPT/Ari Sundberg

Vårdbolaget Esperi Care lovar att åtgärda sina brister.

I sviten av vinterns vårdskandal tar vårdbolaget Esperi Care tag i problemen. Bolaget kommer att öka sin personalstyrka med hundratals nyanställningar.

Dessutom låter bolaget utomstående experter granska verksamheten. Den utomstående granskningen kommer att vara transparent och resultaten ska ges till tjänstemän och politiker, uppger bolaget.

– Vi har fått se oss själva i spegeln. Vi har kritiskt utvärderat vår verksamhet och sett över vad vi kan göra, säger bolagets tillförordnade vd Heini Pirttijärvi i ett pressmeddelande.

Enligt henne är självgranskningen färdig. Nu ska bolaget skrida till verket.

Bolaget kommer i framtiden att avtala om personaldimensionering med kommunerna för att trygga tillräcklig mängd vårdare.

I pressmeddelandet meddelar Esperi Care att det finns brist på kompetent personal. Bolaget kommer därför tillsammans med en utomstående utbildningsanordnare att starta ett utbildningsprogram för vårdassistenter. De som går utbildningen ska erbjudas möjlighet att få anställning vid vårdbolaget eller studera vidare till närvårdare.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning