Esbokvinna våldtogs i åratal av sin man

Bilden är en illustrationsbild. Personerna på bilden har inget med händelserna att göra. Bild: HBL/Arkiv

En 1974 född man har dömts till 5 år 6 månader fängelse för sällsynt grovt familjevåld som innefattar oräkneliga våldtäkter av den kvinnliga sambon. Hovrätten fastslog tingsrättens tidigare dom. Mannen hade krävt att domen och skadestånden mildras.

Största delen av vålds- och sexualbrotten har utförts i parets gemensamma hem. Mannen begick största delen av våldshandlingarna under perioden januari 2012 och november 2014.

Misshandelsfallen och våldtäkterna var så många att domstolen inte kunde fastställa deras antal. Enligt hovrättens pressmeddelande hade kvinnan misshandlats flera gånger i veckan. Han hade våldtagit henne i medeltal en gång per månad.

Mannen döms att ersätta kvinnan med 13 700 euro för den sveda och värk hon utsatts för på grund av misshandel, 8 800 euro för sveda, verk och temporär skada som våldtäkterna medfört och dessutom 32 500 euro för det lidande våldtäkterna föranlett henne.

"Förlikningssex"

Mannen krävde att våldtäktsåtalen skulle förkastas och ersättningarna sänkas. Han försvarade sig med att han uppfattat sexakterna som förlikningssex efter parets gräl. Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom på en enda punkt.

Rätten ansåg att fallet är ett exceptionellt rått exempel på allvarligt och långvarigt våld i ett par- och familjeförhållande.

"Målsägandes egen vilja hade krossats med hundratals fall av misshandel och våldtäkter under årens lopp. När enskilda våldshandlingar följts av samlag är det klart att målsägande befunnit sig i ett försvarslöst tillstånd och det har ingalunda varit frågan om någots slag av förlikningssex, såsom svarande upprepade gånger hävdat.

X:s beteende mot målsägande har under åren varit fullkomligt hänsynslöst. X har förhållit sig totalt likgiltigt till målsägandes förbud och rädslor och till att hon har självbestämmanderätt till sin egen kropp", heter det i domstolens motiveringar.

Enligt tingsrättens protokoll brukade mannen misshandla sambon med sparkar och slag mot bland annat ansikte och huvud.

Mannen hade kallat in två familjebekanta som vittnen. De sade sig båda tvivla på kvinnans berättelse. Domstolen tog inte notis om vittnesmålen med motiveringen att de byggde på få egna iakttagelser.

Kvinnan hade i polisförhören inte insett att hennes partner gjorde sig skyldig till våldtäkter mot henne. Hon hade haft en uppfattning om att bara en utomstående person kan anklagas för våldtäkt, inte den man lever ihop med.

Den dömde har suttit häktad sedan tingsrättens dom och fortsätter att avtjäna straffet bakom lås och bom.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning