Esbobudgeten godkänd – små bibliotek undvek stängningar

Esbo stad låter de små biblioteken leva vidare. Bild: Mostphotos

Efter långa och svåra förhandlingar har de politiska partierna i Esbo kommit överens om nästa års budget.

De politiska partierna i Esbo har nått ett förhandlingsresultat om budgeten för år 2021. SFP:s gruppordförande Christina Gestrin, som lett förhandlingarna, är glad över resultatet:

– Förhandlingarna har i år varit mycket svåra, eftersom Esbo är tvunget att strama åt ekonomin. Alla andra grupper förutom Vänsterförbundet och Sannfinländarna står bakom budgetförslaget. Stadsdirektörens ursprungliga förslag skulle ha inneburit stora nedskärningar i den grundläggande utbildningen och gymnasierna. Det undviks nu. Vi är också glada över den extra satsning som görs på mentalvården, missbrukarvården och förebyggande åtgärder inom ungdomsverksamheten, säger Gestrin.

I jämförelse med stadsdirektörens budgetförslag ökar Esbo stads utgifter med 8,4 miljoner euro. Den största andelen av summan går till utbildning och småbarnspedagogik. Social- och hälsovårdtjänsterna får en tilläggssumma på 2 miljoner för att råda bot på de ökade vårdköerna under coronapandemin.

Förhandlingsresultatet innebär inte bara en ökning i budgeten. Också besparingar finns med i budgeten för en summa på 3 miljoner euro. Bland annat ska staden minska på kostnaderna för administration och hyror av utrymmen. Stadens rese- och logibudget skärs ner med 1,6 miljoner euro. Däremot undviks de planerade nedskärningarna i biblioteksnätet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning