Esbo vill bli föregångare i hälsovård

Bild: Ida Enegren

Esbo stad vill svara på invånarnas behov och önskemål genom smidigare vårdtjänster. De nya verksamhetsmodellerna ska prövas först i Mattby.

I samband med att den gamla hälsostationen på Mattgatan ska rivas testar Esbo stad nya verksamhetssätt. I maj ska social- och hälsovårdsnämnden besluta var den nya hälsostationen och tandkliniken i området ska placeras. Planen är att de nya verksamhetsmodellerna ska kunna tas i bruk i början av nästa år.

– Vårt mål är att Esboborna får Finlands bästa hälsovård. I konceptet ingår längre öppettider och att invånarna fritt får välja hälsostation, säger hälsovårdsdirektör Sanna Svahn.

Just nu är planen att placera stationen på servicetorget i Iso Omena. På servicetorget är det möjligt att samla ihop en helhet av olika tjänster inom hälsovården med långa öppettider och smidiga tjänster. I nuläget finns det redan ett laboratorium, röntgen, mödra- och barnrådgivning och FPA:s serviceställe på servicetorget.

– Vi har utrett om Mattby hälsostation kan flytta till servicetorget, där det för närvarande redan finns en hälsostation, Oma Lääkärisi Iso Omena. Största delen av kunderna på dessa två hälsostationer kan få vård på servicetorget när öppettiderna förlängs till kvällar och lördagar, säger Svahn.

Samarbetet med den nuvarande serviceproducenten skulle fortsätta och invånarna i området skulle fortsättningsvis få vård nära hemmet.

Staden började köpa hälsovårdstjänster av ett privat företag 2013, något som sporrade stadens egna hälsostationer till ökad effektivitet. Också köerna förkortades betydligt. Staden hoppas att tandklinikerna kunde sporras på samma sätt.

Staden förutser att invånarnas valfrihet ökar om de planerade förnyelserna genomförs.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00