Esbo tar timeout i spårjoker

Framtida spårväg. Så här kan det i framtiden se ut vid Kägeludden när spårjokern trafikerar. Bild: Okänd

Beslutsfattarna i Esbo grubblar ännu över om staden ska vara med i byggandet av spårjokern. Esbo stadsstyrelse beslöt att bordlägga ärendet.

– Vi beslöt enhälligt att bordlägga ärendet tills nästa möte, säger stadsstyrelsens ordförande Markus Torkki (Samlingspartiet).

Han vill inte spekulera i hurudant beslut styrelsen fattar och inte heller hur frågan avgörs i stadsfullmäktige. Det är meningen att Esbo stadsfullmäktige ska ta ett beslut i frågan på mötet den 13 juni. Spårjokern är en tvärlinje från Östra centrum till Kägeludden i Esbo. Det är meningen att snabbspårvägen ska ersätta nuvarande busslinje 550.

De totala kostnaderna för banor, hållplatser, depåer och andra arbeten uppgår till 460 miljoner euro. Esbos andel i kakan är 94 miljoner euro. Helsingfors skulle stå för 279 miljoner euro och staten 97 miljoner euro. Underhållskostnaderna beräknas uppgå årligen till drygt 2 miljoner euro. Tidigast inleds byggandet av spårjokern i början av 2020-talet.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning