Esbo stifts nya biskop: "Kyrkan ska viga samkönade par"

Med ett gediget internationellt kunnande på meritförteckningen återvänder den nyvalda biskopen för Esbo stift, Kaisamari Hintikka, till Finland efter sju år i Schweiz.

Kaisamari Hintikka svarar i telefon i Genève där hon för tillfället jobbar som biträdande generalsekreterare för Lutherska världsförbundet. Det är en organisation bestående av 148 lutheranska kyrkor från 99 olika länder. Samfundets uppgift är att jobba aktivt för en dialog mellan olika kyrkor, men samfundet jobbar också med humanitära frågor.

Profil

Kaisamari Hintikka

Ålder: 51.

Familj: Man och ett barn i skolåldern.

Bakgrund: Teolog. Forskare på Helsingfors universitet. Har skrivit avhandling om den ortodoxa kyrkans roll under Nicolae Ceausescus tid i Rumänien.

Efter 8 år på universitetet flyttade Hintikka till kyrkostyrelsens utrikesavdelning där hon svarade för utbildningsfrågor och vigdes också till präst i Helsingfors stift.

Jobbat för den europeiska kyrkokonferensen innan hon började jobba för Lutherska världsförbundet.

Valdes förra veckan till biskop för Esbo stift. Hon segrade över motkandidaten Juhani Holma. Hintikka fick 463 röster mot Holmas 324.

Vigs till biskop för Esbo stift i februari. Till Esbo stift hör kommuner från Hangö i väst till Mäntsälä i öst med 450 000 medlemmar.

– Vi har en stor humanitär avdelning som är en viktig del av vårt arbete. Grunden för expertisen i organisationen murades redan under andra världskriget då Europa hade en flyktingvåg. Vi är en stor partner för FN:s flyktinghjälp och upprätthåller flyktingläger för 3 miljoner flyktingar. Den delen av samfundet leds av en annan finländare, Maria Immonen. I mitt personliga värv har flyktingkrisen inte märkts så mycket, men det är klart att jag hela tiden är ajour med flyktingfrågor.

I februari ska Hintikka inleda sitt värv som biskop för Esbo stift. En uppgift som hon med stor tacksamhet ser fram emot. Hintikka blir den andra kvinnliga biskopen i Finland efter Irja Askola, som var biskop för Helsingfors stift 2010–2017.

– Jag har ännu inte riktigt insett att jag ska ta emot ett nytt jobb, men jag har följt med jobbet som gjorts i Esbo stift. Vi har en ganska likadan syn på vad som borde göras. Det är klart att kyrkan och vad kyrkan gör och står för delar människor i Finland. Givetvis har frågan om vigsel av samkönade par varit en fråga som bidragit till en polarisering.

Hintikka anser att kyrkan har en klar – gränsöverskridande uppgift.

– Jag tror att kyrkans arbete för samhällets svaga är ett jobb som förenar de flesta finländare över olika gränser. Det är något som vi måste se till att vi har resurser för också i framtiden. Det unika för lutheranska kyrkan i Finland är att vi har diakonitjänster i varje församling, vilket är ovanligt utomlands.

Hintikka anser att kyrkans arbete för samhällets svaga är ett jobb som förenar de flesta finländare över olika gränser. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Hintikka ser en ändring i diskussionskulturen i Finland där solidariteten och medmänskligheten minskat.

– Vi i kyrkan måste också jobba för att få ut budskapet om medmänsklighet och solidaritet. Empati är en bristvara. Det handlar inte bara om att se efter sin närmaste granne utan om allt som finns runt omkring oss. Vi borde fundera på hurdan värld vi ger till följande generationer.

Ska kyrkan viga samkönade par?

– Jag hoppas att vi genom en ganska snabb process ska komma till en lösning där kyrkan kan viga samkönade par. Vi ska kunna behandla alla par jämlikt. Jag förstår att frågan är svår för många och att det inte överensstämmer med deras teologiska tolkning. Jag tycker ändå att vi har en kallelse att tjäna de som blivit diskriminerade i samhället. Varje person är unik och jämlik i Guds ögon.

Vad anser du om abort?

– Abort är en mycket svår fråga där både barnets och förälderns hälsa måste värderas. Hurdan är familjens situation? Finns det möjligheter till en annan förälder än den biologiska? Jag hoppas att man kunde hitta en lösning där livet går före allt annat, men jag förstår att lösningen inte alltid är så enkel.

Vad tänker du om eutanasi?

– Kan vi människor ta beslut om livets början och slut? Om samhället tillåter eutanasi och aktiv dödshjälp så ger vi då någon instans en möjlighet att värdera våra liv? Blir då något liv mer värdefullt än något annat? Vi måste utveckla kunskapen om vården för den som är i livets slutskede att döden skulle vara så värdig och smärtfri som möjligt.

Finns det ett liv efter döden?

– Det tror jag. Bibeln talar om kroppens uppståndelse, men jag tror att det finns liv efter döden som är något mycket mer än vi under jordelivet kan föreställa oss.

När Kaisamari Hintikka med sin familj återvänder till Finland gör hon det till en stad som är bekant via hennes mor och morföräldrar. Som en ivrig motionär lovar hon att det blir besök i nationalparken i Noux.

– Jag är en ivrig plockare av bär och svamp och tillsammans med min man har vi flera gånger varit i Noux för att motionera. Det är en kär plats för mig, säger Hintikka.

Hintikka anser att kyrkans arbete för samhällets svaga är ett jobb som förenar de flesta finländare över olika gränser. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa