Esbo stänger hälsostation i Gröndal trots protester

Gröndals hälsostation är i dåligt skick. Invånarna på området är bestörta över att bli av med sin hälsostation. Bild: Niclas Lönnqvist

Dålig inomhusluft och brist på ersättande utrymmen. Det är orsaken till att Esbo stad väljer att stänga hälsostationen i Gröndal trots ett motstånd av invånarna.

Social- och hälsovårdsnämnden klubbade igenom beslutet på tisdag. Enligt en undersökning av arbetshälsovården har 68 procent av personalen upplevt upprepade symtom i hälsostationens utrymmen. Regionförvaltningsverket har uppmanat Esbo stad att skrida till åtgärder för att råda bot på problemen med inomhusluften. I väggarna har man hittat mikrober och tidigare reparationer har misslyckats. Stadens tjänstemän har kommit till slutsatsen att det är billigare att riva och bygga nytt.

– Regionförvaltningsverket uppmanar bara att renovera – inte att förbjuda verksamheten eller riva byggnaden. Det är förvånande att det är så bråttom eftersom byggnaden renoverades så sent som 2015, säger boendeföreningen Gröndalsgillets vice ordförande Matti Metsäranta.

Verksamheten flyttar till Kilo sommaren 2020. Gröndals hälsostation betjänar drygt 19 000 invånare i området. Invånarna har motsatt sig en flytt till Kilo med hänvisning till att kollektivtrafikförbindelserna är dåliga.

"En del av social- och hälsovårdsnämndens medlemmar hade velat återremittera förslaget och fortsätta att leta efter ersättande utrymmen i Gröndal. Jag tycker inte att det hade varit ansvarsfullt. Tidsfristen för den allvarliga uppmaningen av Regionförvaltningsverket går ut vid årsskiftet. Risken för böter och ett snabbt förbud att använda utrymmena är för stor. Vi kan inte heller leka med personalens hälsa", skriver nämndens ordförande Saara Hyrkkö (De gröna) på sin Facebooksida.

Nämnden utreder möjligheten att en servicelinje skulle köra på vardagar mellan Gröndal och Kilo. I Stor-Alberga finns nu tre hälsostationer. Efter att hälsostationen i Gröndal stängs finns det två – i Kilo och Alberga. Köerna vid hälsostationerna i Kilo och Alberga är ändå de längsta i Esbo. Social- och hälsovårdsnämnden i Esbo ska nästa år ta ställning till hur hälsovården ska arrangeras på området. Metsäranta är rädd för att invånarna i Gröndal aldrig får tillbaka sin hälsostation.

– Esbo stad är inne på en linje där man vill centrera servicen till större enheter. Det här är en i raden av många försämrande åtgärder, säger Metsäranta.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning