Esbo stads plan för att balansera ekonomin kan få förödande konsekvenser för utbildningen

I höst måste man till exempel kunna ge mera stöd- och specialundervisning eftersom många elever efter coronatiderna är i skriande behov av det.

Jag är mycket överraskad över nyheten (HBL 12.4) där det framgår att det läggs stora sparkrav på utbildningen i Esbo. Här måste det väl tänkas om och fattas nya beslut?

År 2019 var ett tungt år ur en ekonomisk synvinkel, och även Esbo gjorde ett dåligt resultat. I dag vet vi att en del av förklaringen för ett dåligt år var skattereformen som infördes 2019. Att fullmäktigegrupperna kom överens om ett program för att balansera ekonomin kan kännas vettigt med tanke på den verklighet staden låg i då. Trots att besparingar enlig mig känns som en kall politik när det är barn och ungdomar som berörs. Spelplanen har förändrats rejält och då gäller det att tänka om.

Nu har det hänt en hel del sedan hösten 2020, vi är i en pandemi som ökat illamåendet bland unga och skapat en kunskapsskuld. Därför borde fullmäktigegrupperna ha mod och vilja att se på vad som behövs i dag. Vi kan dessutom läsa på stadens webbplats att det preliminära bokslutet är betydligt bättre än vad man tänkte då budgeten godkändes.

Nu står vi inför en situation där barn och unga behöver stöd för kunna klara sig ur krisen. Här behöver vi fatta beslut som stöder behoven!

I höst måste man till exempel kunna ge mera stöd- och specialundervisning eftersom många elever efter coronatiderna är i skriande behov av det. Det ska vara en självklarhet att det finns resurser för att förverkliga den lagliga rätten till stöd och specialundervisning som elever har.

Esbo stads plan för att balansera ekonomin kan få förödande konsekvenser då större undervisningsgrupper och färre skolgångshandledare försvårar vardagen för barn och ungdomar. De 3,2 miljoner euro som är tänkta att sparas fram till 2025 kan bli betydligt dyrare för staden i och med ökat antal marginaliserade unga i framtiden.

Färre grupper, större undervisningsgrupper och mindre lärartid per elev är en ekvation som försätter eleven i en mycket otrevlig situation. Då klarar inte skolan längre av att vara ett ställe där allas behov tillgodoses och fungerar inte heller som en utjämnare av sociala skillnader eller har möjlighet att ge det varje barn och ungdom behöver i sin utveckling och i sitt lärande.

Besparingar och mindre resurser täpper varken till kunskapsluckor eller ökar välmåendet bland barn och ungdomar. Besparingar innebär i stället färre vuxna i skolan och en minskad lärartäthet (antal elever per lärare). Att ytterligare förvänta sig att lärarna, rektorerna och den övriga personalen i skolan ska kunna förverkliga alla förväntningar som läggs på dem med mindre resurser får konsekvenser som till exempel sämre resultat då motivation och ork i arbetet tryter.

Nu kan Esbo inte vänta på ett kommunalval. Det gäller att agera, öppna dåliga beslut och satsa på dem som behöver stöd nu. Att se människan och garantera resurser till skolan är en bra början. Dagens barn och ungdomar är vår framtid.

Christer Holmlund, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning