Esbo stad vill ha starkare muskler för Kameleonten

Så här ska Kameleonten se ut i Alberga idrottspark. Bild: Arkitekturum

I slutet av februari beslöt Esbo stadsfullmäktige mot stadsstyrelsens vilja att inte gå i borgen för ett lån på 23 miljoner euro för byggandet av idrottshallen Kameleonten i Alberga. Nu utreds möjligheter till annan finansiering.

Ungdomsföreningen Logen i Gröndal vill bygga en idrottshall för 27 miljoner euro i Alberga idrottspark. Finansieringen ska ske med lån, statsunderstöd för byggandet av idrottsanläggningar och pengar f...