Esbo stad skickade ut fel fakturor till hälsocentralskunder

Bild: Esbo stad

Drygt ett hundra kunder som besökt Esbo stads hälsocentraler i december har fakturerats för mycket. Dessutom har drygt ett hundra kunder blivit helt utan faktura.

I fakturorna för de kunder som fått en för stor faktura syns utöver de egna besöksuppgifterna felaktigt också antalet hälsocentralsbesök, tidpunkterna för dem och avgiftstaksuträkningen för en annan kund. Den andra kundens namn, personnummer eller andra identifikationsuppgifter syns inte i fakturorna.

Esbo stad har spårat alla 244 fall och de felaktiga fakturorna korrigeras. Alla felaktiga fakturor har 31.1.2018 som förfallodag. Hela faktureringen har avbrutits tills saken har korrigerats.

Om man misstänker att man fått en för stor faktura, kan man vänta på en korrigerad faktura åtminstone till 7.2. Om en betalningspåminnelse för en faktura som förfallit till betalning 31.1 skickas till kunden, kräver den inga åtgärder eller orsakar inga extra kostnader.

Om kunden redan hunnit betala en felaktig, för stor faktura, betalar staden tillbaka det extra beloppet till kundens konto senast 31.1 utan skild begäran.

De kunder som blivit helt utan faktura får sin faktura lite försenad.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22