Esbo renoverar för 900 miljoner euro i tio år

Skolor ska fixas. Många skolor och daghem ska renoveras i Esbo de närmaste tio åren.Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Satsningar på renoveringar av skolor och daghem så att alla stadens byggnader ska ha en frisk inomhusluft. Det är ett av rättesnörena för Esbo stad de kommande åren.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä har presenterat sitt förslag för stadsfullmäktige i Esbo. Mycket handlar om renoveringar av skolor och daghem, vilket också summan på 900 miljoner på 10 år bekräftar. Bland renoveringar och nybyggen finns Kungsgårdsskolans nya utrymmen i Köklax som ska stå färdiga 2020 och det nya skolcentret i Alberga, som ersätter Boställsskolans och två svenska daghems utrymmen i Alberga. Också det svenskspråkiga daghemmet i Esboviken får nya utrymmen. Några ökningar i daghemsgrupper eller skolklasser blir det inte.

Men någon rea på den kommunala skattesatsen som i Helsingfors kan man inte räkna med i Esbo.

– Det finns inga realistiska möjligheter att sänka skattesatsen i Esbo och det lär inte vara aktuellt de närmaste åren, säger Mäkelä.

Esbo stad gör nästa år investeringar för 287 miljoner euro. En stor del av pengarna går åt till att bygga vägar och från och med 2019 till Spårjokern. SFP kommer i förhandlingarna att lyfta fram de för partiet viktigaste frågorna: utbildning, barnomsorg och service på svenska. I budgetförslaget saknas bland annat pengar för en ungdomsledartjänst på svenska. En brist som man enligt gruppordförande Bo Lönnqvist redan länge påtalat.

– Ungdomsverksamheten på svenska jobbar med ganska små resurser och vi har ansett att det krävs större satsningar. Det är ändå fråga om en ganska liten summa i budgeten för Esbo stads svenska tjänster. Budgetförslaget är totalt drygt ett par hundratusen euro mindre än vad vi hade tänkt. Det ska vi jobba bort under budgetförhandlingarna, säger Lönnqvist.

Plock ur Esbobudgeten 2018

Kommunalskattesatsen förblir 18 procent och fastighetsskatterna är på samma nivå som år 2017.

År 2018 beräknas skatteinkomsterna uppgå till 1 495 miljoner euro, vilket är 1,7 procent mer än prognosen för 2017.

Staden investerar i medeltal 280 miljoner euro per år. År 2018 är stadens nettoinvesteringar 287 miljoner euro och stadskoncernens 700 miljoner euro.

Stadens lånestock fortsätter att öka och överskrider en miljard år 2020.

De närmaste tio åren ska skolor och daghem renoveras för drygt 900 miljoner euro.

Kostnaderna för förlängningen av västmetron från Mattby till Stensvik väntas uppgå till 560 miljoner euro.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33