Esbo ratar HRT:s förbättringsförslag

Anslutningstrafiken till metrostationerna har präglats av problem.Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Esbo stad godkänner inte Helsingforsregionens trafiks förslag till förbättringsåtgärder för västmetrons matartrafik.

Esbo stadsstyrelse har tagit del av Helsingsforsregionens trafiks förslag. Stadsstyrelsen kräver att HRT senast nästa måndag har en plan för hur de långa väntetiderna i matartrafiken förkortas och så att bussarnas ankomsttider till metrostationerna justeras. Stadsstyrelsen förutsätter också att samtliga metroturer trafikeras till och från Mattby i rusningstid mellan klockan 6 och 9 och 15 och 18.

Esbo stad vill att Helsingforsregionens trafik koncentrerar sig där problemen är störst. Framför allt vill man ha en ekonomisk utredning över hur mycket det kostar att öka på antalet turer till Mattby och för att återinföra en del direkta linjer till Kampen.

– Det är två akuta problem som kräver åtgärder. Det är anslutningstrafiken väster om Mattby och sedan de interna linjerna i Esbo. Det skulle också behövas direkta linjer till Kampen. Vi är väl medvetna om att upphandlingsprocessen för busslinjer är lång och att det kan gå ända till hösten innan de direkta linjerna återinförs. Därför har vi bråttom, säger stadsstyrelsens vice ordförande Tiina Elo (De gröna)

Stadsstyrelsen vill ändå inte ge en exakt summa för hur mycket Esbo är villigt att satsa på förbättrande åtgärder.

– Det finns en ekonomisk beredskap för åtgärderna, men vi vill ha klara siffror och besked av HRT.

HRT föreslog för en vecka sedan sex olika åtgärder som skulle kosta Esbo stad 3 miljoner euro. Bland åtgärderna fanns bland annat en busslinje mellan Gäddvik och Drumsö på vardagar. Men något förslag om att återinföra direkta linjer till Kampen fanns inte.

– Det är problematiskt att HRT inte har kunnat ge trovärdiga kalkyler för passagerarunderlag och faktiska kostnader. Ladusved, Esboviken och Kitteldalen är några exempel på områden som har drabbats oskäligt mycket. Det är klart att nya projekt alltid har sina startproblem, men så här omfattande får de inte vara, säger stadsstyrelsemedlemmen Nina af Hällström (SFP).