Esbo prutar inte på krav om bättre kollektivtrafik

I Hagalund blir terminalen för matartrafiken färdig nästa vår.Bild: HBL Arkiv/Niklas Tallqvist

Helsingforsregionens trafik måste vara mer lyhört för kundrespons och genomföra de krav som Esbo ställt på matartrafiken till metrostationerna.

Koncernsektionen vid Esbo stadsstyrelse sammanträdde på måndagen. Medlemmarna upprepade kraven på att HRT måste tillgodose Esbos behov för en smidigare kollektivtrafik.

Metrons popularitet dalar

För drygt ett år sedan var 90,6 procent av passagerarna nöjda med metron. I vår hade siffran sjunkit till 75,4. Esbo vill ha bättre förbindelser från Ladusved och en förlängning av linje 104 till Kampen. Nu kör bussar på linje 104 mellan Gäddvik och Drumsö metrostation.

I Esbo räknar man med att efterfrågan på utbudet av kollektivtrafik ökar nästa år när zonsystemet för biljetter börjar gälla 2019. Det här betyder ett ökat utbud av lokaltågstrafik på kustbanan och flera avgångar i metron med ändhållplats i Mattby. Esbo stad kräver att HRT aktivt följer med hur den nya prissättningen påverkar passagerarnas resor.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00