Esbo lucia besöker inte äldreboenden

Catarina Korkman bor i Köklax och har utövat musik vid Musikinstitutet Kungsvägen i åtta år. Hon har valts till Esbo lucia 2020, som organiseras av Esbobygdens ungdomsförbund. Bild: Robert Ingman

18-åriga Catarina Korkman har valts till Esbo lucia 2020. Hon har valts till uppdraget av styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund. Esbo lucia kommer i år att genomföra en något kortare turné än vanli...