Esbo kan betala dyrt för nya busslinjer

Starten på nya metrobanan har inte gått som på räls. Responsen tvingar politikerna att överväga helt nya bussförbindelser. Bild: Lehtikuva/Panu Tuunala

Esbopolitiker kräver direkta busslinjer till Helsingfors och bättre anslutande trafik. Smakar det så kostar det.

Kritiken är hård – många, många stadsbor upplever att nya metrobanan gör vardagen onödigt svår och sur. Responsen är så omfattande att den tvingat Esbopolitikerna att ställa krav på Helsingforsregionens trafik HRT.

Det ska vara bättre anslutande busstrafik.

Det ska finnas direkta busslinjer från västra Esbo till Helsingfors centrum.

Problemet är att allt det där kostar extra och är utanför den ursprungliga planen som gick ut på att nya metrobanan fungerar för flertalet pendlare.

Politikerna och tjänstemännen i Esbo och Helsingforsregionens trafik HRT har diskuterat situationen i veckor. Någon snabb och enkel lösning är inte i sikte.

Kritiskt läge

Exempelvis fyra eller fem direkta bussförbindelser till Helsingfors centrum kostar tre till fyra miljoner euro per år. Det är rejält mera än vad som finns i Esbobufferten hos HRT, det vill säga den pott som Esbo "har i banken" hos samkommunen HRT för att åtgärda problem, vilket betyder att räkningen för en utökad busstrafik skulle fördelas mellan medlemsstäderna.

Enligt normal kostnadsfördelning skulle Esbo betala en halv miljon euro, Vanda en miljon och Helsingfors två miljoner för de nya busslinjerna som kör parallellt med västmetron.

– Inte är väl någon annan stad direkt ivrig att betala mera för komplikationerna i Esbo, säger Kristian Rehnström (SFP) som representerar Vanda i HRT:s styrelse.

I Esbo säger koncernsektionens ordförande Maria Guzenina (SDP) att de förtroendevalda nog känner till ramarna. Esbo har tre representanter i HRT:s styrelse.

– Esbo planerar inte kollektivtrafiken. Det gör HRT. Vi kan och har också åsikter om hur trafiken borde löpa. För en del Esbobor har servicenivån sjunkit ohållbart lågt, säger Guzenina.

I HRT:s senaste svar till stadshuset i Esbo konstateras att i grunden är metron långsammare än bussarna. "Metron gynnar dem som bor nära stationerna."

Esbo föreslår fyra nya direktlinjer

Stadsstyrelsen i Esbo beslöt på måndagen uppmana HRT att så snart som möjligt inrätta fyra direktlinjer från Esbo till Kampen under rusningstid. De föreslagna linjerna är Stensvik–Kampen, Sökö–Kampen, Ladusved–Kampen och Bastuviken–Kampen.

HRT föreslår för sin del en ny linje 104 på sträckan Gäddvik–Westend–Drumsö, vilket esbopolitikerna inte är nöjda med, men accepterar som ett tillfälligt arrangemang. Esbostyrelsen förutsätter dock att HRT snarast förlänger linjen ända till Kampen, eftersom det ses som en naturligare slutpunkt än Drumsö.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har ansvarat för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen från 2010.

Medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda.

HRT sköter också passagerarinformationen och marknadsföringen av trafiken, godkänner biljettsystemet och biljettpriserna samt sköter biljettkontrollerna.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning