Esbo har svårigheter att sköta seniorer

Esbo har gått in för att allt flera ska klara sig hemma, antingen med närstående hjälp eller med hjälp av hemvård.

Hufvudstadsbladet skriver ingående om Rut Dahlberg, som vårdas på Esbo sjukhus (HBL 26.7). Nu vill sjukhuset sända hem Dahlberg, men det är tveksamt om hon klarar sig hemma. Det är nog i sjukhusets intresse att rätt fort sända hem sina patienter. Sjukhuset är litet med sina dryga 400 platser och ofta är det rätt fullt. Sjukhuset är tänkt för vård av seniorer. I Esbo är vi redan över 45 000 och därtill kommer seniorer från Kyrkslätt och Grankulla. Jag har uppfattningen att ett vårddygn kostar över 1 000 euro.

I Esbo har vi Nestor-enheten som ska hjälpa seniorer som behöver boende på vårdhem eller hemvård. Det är deras uppgift att finna en lösning på hur Rut Dahlberg ska klara sig. Vi har i Esbo över 1 400 platser på olika vårdhem med dygnet runt-service. Det brukar vara en månads kö till dessa platser. Därtill är det rätt stränga kriterier på en persons hälsotillstånd. Nestor-enheten skall utreda detta. Artikeln i HBL beskriver bra svårigheterna att snabbt ordna en plats om man inte klarar sig hemma.

Esbo har gått in för att allt flera ska klara sig hemma, antingen med närstående hjälp eller med hjälp av hemvård. Det är nu cirka 93 procent av alla 75-åringar och äldre som staden hoppas klarar sig hemma.

För Esbo stads ekonomi är detta viktigt, eftersom en plats på ett vårdhem kostar staden över 50 000 euro om året. Med närståendevård eller med hemvård blir det klart billigare. Därtill visar många undersökningar att seniorer önskar bo hemma så länge det går.

I Esbo äldreråd har vi ofta diskuterat behovet av fler vårdhem i Esbo. Det finns ett program att bygga så kallade Leva och Bo-enheter i Esbo. Vi har en enhet i Köklax och nyligen öppnades en i Alberga. En enhet har länge planerats till Mattby. Tyvärr verkar Esbos många andra byggprojekt vara viktigare än en seniorenhet i Mattby. Om vårdhemmet tillhör staden skulle det vara möjligt att reservera ett antal platser för akuta behov. I Rut Dahlbergs fall är det bra att anhöriga är aktiva. Det är nog bäst att fortsätta diskutera med Esbo sjukhus och Nestor. En bra lösning bör nog kunna ordnas.

Gustav Båsk medlem i Esbo äldreråd

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning