Esbo har global profil

Vi kan alla dagligen bidra till hållbar utveckling, i matbutiken och vid val av fortskaffningsmedel.

Esbo stad har som enda kommun i Finland inbjudits att bli föregångare inom hållbar utveckling. Tillsammans med 24 andra städer ska Esbo bidra till att FN:s program för hållbar utveckling – det ambitiösa Agenda 2030 – förverkligas. FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i New York beslöt om programmet i juli i år. Esbo deltar i en grupp med fem universitetsstäder. De andra städerna i gruppen är Cambridge i Storbritannien, Heidelberg i Tyskland, Noida i Indien och Palo Alto i USA.

Jag tycker att det här är en mycket viktig sak för Esbo. Kommunalpolitiken uppfattas ofta som småskalig, men det här uppdraget är ett bevis för att kommunalpolitiken också är internationell. FN:s laboratorium United Nations Technology Innovation Labs (Until) som verkar i Otnäs är en del av Esbos globala profil.

Inom ramen för ledarskapsprogrammet får städerna skräddarsydda åtgärdsplaner och rekommendationer. Esbos verksamhet fokuserar på lärande, utbildning och innovationer. Varje medverkande stad hjälper en afrikansk eller asiatisk stad att nå målen för hållbar utveckling.

Det är viktigt att alla Esbobor också är medvetna om stadens globala profil. Därför måste Esbo sprida information till alla sina invånare om de 17 delmålen i Agenda 2030. Vi kan alla dagligen bidra till hållbar utveckling, i matbutiken och vid val av fortskaffningsmedel. Samtidigt är det viktigt att stadens beslutsfattare tar medverkan i programmet på allvar och gör sitt yttersta för att förverkliga FN:s mål.

Nina af Hällström stadsstyrelseledamot (SFP), Esbo

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54