Esbo har global profil

Vi kan alla dagligen bidra till hållbar utveckling, i matbutiken och vid val av fortskaffningsmedel.

Esbo stad har som enda kommun i Finland inbjudits att bli föregångare inom hållbar utveckling. Tillsammans med 24 andra städer ska Esbo bidra till att FN:s program för hållbar utveckling – det ambitiösa Agenda 2030 – förverkligas. FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i New York beslöt om programmet i juli i år. Esbo deltar i en grupp med fem universitetsstäder. De andra städerna i gruppen är Cambridge i Storbritannien, Heidelberg i Tyskland, Noida i Indien och Palo Alto i USA.

Jag tycker att det här är en mycket viktig sak för Esbo. Kommunalpolitiken uppfattas ofta som småskalig, men det här uppdraget är ett bevis för att kommunalpolitiken också är internationell. FN:s laboratorium United Nations Technology Innovation Labs (Until) som verkar i Otnäs är en del av Esbos globala profil.

Inom ramen för ledarskapsprogrammet får städerna skräddarsydda åtgärdsplaner och rekommendationer. Esbos verksamhet fokuserar på lärande, utbildning och innovationer. Varje medverkande stad hjälper en afrikansk eller asiatisk stad att nå målen för hållbar utveckling.

Det är viktigt att alla Esbobor också är medvetna om stadens globala profil. Därför måste Esbo sprida information till alla sina invånare om de 17 delmålen i Agenda 2030. Vi kan alla dagligen bidra till hållbar utveckling, i matbutiken och vid val av fortskaffningsmedel. Samtidigt är det viktigt att stadens beslutsfattare tar medverkan i programmet på allvar och gör sitt yttersta för att förverkliga FN:s mål.

Nina af Hällström stadsstyrelseledamot (SFP), Esbo

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02