Esbo får riva mögligt stadshus som stått tomt i 11 år

Esbo stadshus stod färdigt 1971. Efter en lång tvist ska huset, som stått tomt sedan 2008, rivas till förmån för bostäder. Bild: HBL/Arkiv/Niklas Tallqvist

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte besvärsrätt i beslutet om att riva Esbo stadshus.

Högsta förvaltningsdomstolen motiverar beslutet med att det inte kommit fram tillräckliga motiveringar för att frågan om rivningen ska kunna behandlas i högre instanser. Helsingfors förvaltningsdomsto...