Esbo erbjuder gymnasieelever kurs i hackning

Bild: Esbo stad

I Esbo erbjuds gymnasieelever från och med i höst möjligheten att hacka stadens datasystem lagligt. I en kurs i etiskt hackande får man testa datasäkerheten i de system som staden håller på att utveckla.

Esbo stad vill dra nytta av gymnasieelevernas kunskaper i att hacka.

– De unga i gymnasieåldern som håller på med informationsteknik kan av misstag hamna in i det olagliga hackandets värld. Det här är ett konkret sätt att lära tonåringarna känna igen skillnaderna mellan lagligt och olagligt hackande. Samtidigt lär vi tonåringarna känna informationssäkerhetsbranschen och möjligheterna att hitta sysselsättning inom den, säger Esbo stads datasäkerhetschef Matti Parviainen.

Kursen erbjuds i alla gymnasier i Esbo hösten 2018. Det är möjligt att kursen blir en del av det permanenta kursutbudet i gymnasierna. Kursen ordnas i samarbete med ett lokalt företag inom datasäkerhetsbranschen, 2NS (Second Nature Security Oy).

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03