Esbo bygger fler hyresbostäder – 6 000 personer i kö

Esbo stad ska bygga fler nya hyresbostäder för att råda bot på den långa kön. Bild: Leif Weckström/HBL-arkiv

Esbo stad ökar på den egna bostadsproduktionen för att råda bot på bristen på subventionerade hyresbostäder.

Esbo stad har inlett byggandet av 440 subventionerade hyresbostäder. En stor del av Esbo stads investeringar går nästa år till att bygga hyresbostäder. Den totala summan uppgår till 122 miljoner euro.

Esbo bostäder Ab planerar att årligen bygga 500 hyresbostäder. Det råder ett stort behov av hyresbostäder i Esbo eftersom 6 000 personer står i kö för stadens hyresbostäder. Nya bostäder ska byggas bland annat i Bergans, Storåkern och Finno. Esbo bostäder Ab äger 15 500 bostäder.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning