ESA söker nya astronauter för första gången på elva år – möjligt att ansöka från och med den 31 mars

Urvalsprocessen för de blivande europeiska astronauterna väntas ta cirka 18 månader. – Vi hoppas att pandemin är ett minne blott vid det laget. Vi planerar för framtiden och siktar mot månen och Mars. Då är coronaviruset ingen stor fråga, säger Jan Wörner, generaldirektör vid ESA. Bild: SPT-ESA

Framför allt kvinnor men även personer med en fysisk funktionsvariation uppmanas att söka till det europeiska rymdprogrammet för blivande astronauter.

I slutändan kommer den europeiska rymdorganisationen European Space Agency (ESA) att erbjuda 4–6 så kallade karriärastronauter en fast anställning.

Därtill kommer upp till 20 så kallade reservastronauter att utses. Dessa erbjuds tidsbundna kontrakt kopplade till specifika uppdrag, som framtida kommersiella rymdfärder.

– Att vi söker två profiler är nytt. Det ger oss fler möjligheter och större flexibilitet i fråga om att få den bästa kompetensen för enskilda uppdrag och uppgifter, säger David Parker, chef vid ESA.

Under tisdagens kampanjlansering betonade ESA att man vill se fler kvinnor bland dem som ansöker till astronautprogrammet.

– Mångfald är en tillgång hos oss. Vi vill stärka våra team genom en bredare representation i fråga om bland annat bakgrund, kön, sexuell identitet, nationalitet och religion, säger Jan Wörner, generaldirektör vid ESA.

Paraastronauter i framtiden

ESA hoppas också på ansökningar från personer som i övrigt uppfyller de formella kraven men har en fysisk funktionsvariation som gjort att de tidigare inte kunnat ansöka.

I det här skedet handlar det om en plats i reserven.

– Att skicka ut paraastronauter i rymden är en del av vår framtidsplan. Vi behöver komma vidare i att utforska hur det här kan bli möjligt med hjälp av bland annat teknologiska lösningar, säger Wörner.

Grundkraven inkluderar en magisterexamen inom exempelvis naturvetenskaper eller medicin samt arbetserfarenhet. Därtill behöver astronauterna tala flytande engelska samt ha goda kunskaper i ett annat språk, oväsentligt vilket.

– Därtill krävs bland annat stresstålighet, god fysik, kommunikationsförmåga, stark motivation och en öppenhet för att resa och i längre perioder vara borta från familj, släkt och vänner, säger Lucy van der Tas, rekryteringschef vid ESA.

De nya astronauterna blir en del av ett generationsskifte och kommer inledningsvis att jobba jämsides med ESA:s nuvarande astronauter, för att övergången ska bli smidig och specialkunskapen föras vidare till den nya generationen.

Första rymdresan tidigast 2024

De som antas till programmet kan vänta sig en rymdresa tidigast 2024, då sannolikt till den internationella rymdstationen ISS.

Något motsvarande är sannolikt inte att vänta efter att ISS tas ur bruk, vilket väntas ske år 2030.

– Det ger oss drygt tio år att göra upp en ny strategi som tar oss vidare in i framtiden och rymden. Sannolikt kommer det att finnas flera rymdstationer som används av olika aktörer i enlighet med deras aktuella behov, säger David Parker.

Målet är att i framtiden kunna ordna rymdfärder som landar på månen eller åker förbi månen, längre ut i rymden än människan hittills rest.

Coronapandemin påverkar inte

Senast ESA lediganslog platser till astronautprogrammet var för elva år sedan. Då fick man över 8 000 ansökningar.

Även nu väntar man sig tusentals ansökningar.

–  Uppfyller du grundkraven och är intresserad så ansök. Det finns många andra spännande arbetsuppdrag inom ESA även om du inte blir utvald till astronaut, säger Samantha Cristoforetti, som ansökte och blev antagen till programmet för 13 år sedan.

Enligt Wörner påverkas varken den vanliga rymdverksamheten eller urvalsprocessen så mycket av coronapandemin.

– Processen väntas ta cirka 18 månader. Vi hoppas att pandemin är ett minne blott vid det laget. Vi planerar för framtiden och siktar mot månen och Mars. Då är coronaviruset ingen stor fråga.

ESA grundades 1975 med målet att samordna och utveckla rymdverksamhet utöver vad enskilda europeiska stater förmår.

I dag har ESA 22 medlemsländer och samarbetar därtill med andra länder och internationella organisationer.

Nu ledigförklaras 4–6 platser för så kallade karriärastronauter som erbjuds en fast anställning.

Upp till 20 personer erbjuds en plats som så kallad reservastronaut som erbjuds kortare tidsbundna anställningar.

Personer från medlemsstaterna, däribland Finland, kan ansöka.

Ansökningar skickas in via ESA:s webbplats mellan den 31 mars och 28 maj 2021.

Därefter inleds en urvalsprocess i sex steg. Målet är att processen ska vara klar i oktober 2022.

Mer information finns på ESA:s webbplats.

Källa: ESA

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning