Ersättningarna för fjolårets rovdjursskador utbetalas snart

Landsbygdsverket betalar från och med 11 maj ut ersättningarna för skador på odling, husdjur, lösöre och ren som orsakats av rovdjur 2017. På grund av bankernas interna betalningstrafik kommer betalningarna in på ersättningstagarnas konton med några dagars fördröjning.

Sammanlagt betalas cirka 7,3 miljoner euro i ersättning för rovdjursskador. Landsbygdsverket betalar ersättningarna av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat.

Ersättningarna kan i år inte betalas till fullt belopp eftersom det anslag i statsbudgeten som reserverats för skador orsakade av stora rovdjur inte räcker till för att ersätta 2017 års skador fullt ut. Ersättningarna kommer att ligga på 74 procent av det beviljade ersättningsbeloppet. Därmed minskas ersättningsbeloppet i samma proportion för alla som har drabbats.

Ersättningar för rovdjursskador kan betalas för skador orsakade av björn, varg, järv och lo. Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter värderar skadorna.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33