Ersätt dem i frontlinjen för deras insats

Permitteringar eller oro för permitteringar överskuggar mångens vardag.

I dessa dagar tillkommer ny statistik och prognoser dagligen. På en del håll har det noterats att i flera branscher riskerar lågavlönade arbetstagare sin egen hälsa och eventuellt sina familjemedlemmars i det pågående covid-19-läget. Finland hör till de länder där regeringen gått in med krispaket för att minska på smällarna så gott det går trots att en tillväxtchock är att vänta. Permitteringar eller oro för permitteringar överskuggar mångens vardag.

I en insändare (HBL Debatt 10.4) skriver en anonym barnskötare om hur besviken hen är då hen upplever att yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken utnyttjas i detta exceptionella läge. Yrkesgruppen arbetar utan skyddsutrustning och har fortsatt låga löner.

I detta läge vore det angeläget att beslutsfattare påbörjar initiativ för att ta fram hur uppskattning visas på ett konkret sätt till yrkesgrupper som förutom att vara lågavlönade, även hamnat i frontlinjen i detta läge. Flera av de kvinnodominerade branscherna och yrkesgrupperna innefattande bland annat pedagoger, barnskötare, omsorgspersonal och närståendevårdare (för att nämna några) skall få en ersättning som är i linje med den insats de gör för samhället.

Elina Sagne-Ollikainen, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning